I Halmstad har nästan samtliga SFI-elever på Kommunvux lämnat över en protestlista till politikerna där man kräver att få fler lediga dagar.

Eleverna på SFI i Halmstad studerar fem dagar i veckan. Av de åtta timmar som varje elev ska studera varje dag spenderas ungefär hälften, fyra timmar, i skolan.

Detta anser bland andra Zakaria Almohamad, en av eleverna som skrivit på listan, är för mycket. Anledningen ska vara att han vill ha mer tid till att träffa fler svenskar än bara sina lärare.

– Jag och mina kompisar träffar bara lärarna och dem i affären, säger Zakaria till SR P4 Halland.

Då förordningen om vuxenutbildning från 2011 stipulerar att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt över hela året får eleverna förutom lördagar och röda dagar inget extra ledigt som vanliga skolelever.

Nu hoppas Zakaria att de 250 eleverna som skrivit under listan ska få gehör hos politikerna och få mer ledigt.