Just nu får Sverigedemokraterna mest uppmärksamhet i medierna av alla partier. Anledningen till detta tros vara att partiet gått från att sakna makt till att ha förhållandevis mycket makt i egenskap av Sveriges andra största parti.

Länge var det Socialdemokraterna som dominerade medieutrymmet. Det ska ha berott på att de var i regeringsställning – för nu har de inte längre lika mycket utrymme. Däremot har de ändå näst mest utrymme – efter Sverigedemokraterna.

Det är Mediemätaren, som Kantar Sifo gjort för Ekot, som visar att Sverigedemokraterna nu får rekordmycket uppmärksamhet i både nyhetsmedier och sociala medier. Mätningen genomfördes mellan 18 oktober och 31 december.

Samarbetet med regeringen är det som ligger bakom den nyvunna uppmärksamheten för partiet, menar Per Söderpalm som är medieanalyschef på Kantar Public.

– Sverigedemokraterna har ju den unika positionen att både vara en del av regeringsunderlaget och att vara en del av oppositionen. Det här tillsammans har gjort att man under hösten har kunnat synas i båda de här rollerna och därmed få väldigt mycket utrymme, säger han till SR.

Mest medieutrymme säger dock inget om huruvida uppmärksamheten av partiet är positiv eller negativ och hur den balansen ser ut jämfört med andra partiet som innehaft tätpositionen tidigare, exempelvis Socialdemokraterna.