➤ De ca 3,4 miljoner människor som har ett singaporianskt pass kan resa visumfritt till flest länder. Sverige hamnar på en delad tredjeplats.

Det singaporianska passet ger visumfria resor till 159 länder enligt Kanadabaserade konsultfirman Arton Capital som sammanställer passindexet.

På andra plats kommer Tyskland med 158 länder och tredje plats delar Sverige med Sydkorea. I botten hamnar Afghanistan med 22 länder.

Det amerikanska passet hamnar på sjätte plats tillsammans med Kanada och Irland och har enligt Arton Capital tappat i värde sedan Donald Trumps tillträde som president, med bland annat Turkiet och Centralafrikanska republiken som dragit in visumfria resor för passets innehavare.

– För första gången någonsin har ett asiatiskt land det mäktigaste passet i världen, säger Arton Capitals vd Philippe May.

– Det är ett bevis för Singapores inkluderande diplomatiska relationer och effektiva utrikespolitik.