Européer ser på invandring med ökande skepsis. Sju av tio anser att deras land tar emot för många migranter. Det framkommer i en stor paneuropeisk undersökning gjord av BVA Xsight inför EU-parlamentsvalet i juni.

Beträffande att få bukt med den omfattande illegala invandringen anser 85 procent av de tillfrågade att EU inte gör i närheten av vad som skulle behövas. Endast 39 procent anser att Europa behöver mer invandring överhuvudtaget.

Samlade bilden tydlig

Viss variation finns mellan EU-länderna men den samlade bilden är ändå tydlig: Det folkliga stödet är svagt för den vänsterliberala massinvandringspolitik som varit förhärskande under flera decennier.

Mest negativ är man i Bulgarien, Tjeckien Ungern, Cypern Grekland och Spanien. I flera fall är en starkt bidragande faktor att länderna plågats hårt av en omfattande illegal invandring.

Undersökningen genomfördes online mellan den 27 mars och den 9 april i samtliga 27 medlemsländer. 22 726 personer äldre än 15 år intervjuades, med ett representativt urval från varje land.