Ett sjukhus i Västerbotten bedömde att en svårt sjuk patient trots sina problem var i tillstånd att skickas hem. Men kort därefter återvände patienten igen med ambulans.

Händelsen som är anmäld enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg visar att patienten bedömdes ha influensa. En röntgen som togs men inte granskades inför beslutet visade dock att patienten även hade vätska i lungorna och förstorad hjärtkontur, rapporterar SVT.

LÄS ÄVEN: Patient sökte vård för bröstsmärtor – skickades hem och dog

Noterade inte röntgenresultat

Först efter flera timmar på sjukhuset lades patienten in för vård. Nästföljande dag gjorde vårdpersonalen bedömningen att den svårt sjuka patienten kunde skrivas ut. Detta utan att man noterat resultaten från röntgenundersökningen.

Redan dagen därpå återvände patienten akut till sjukhuset med ambulans. Där fick personen sedan stanna i drygt två veckor för att vårdas för det allvarliga tillståndet.

LÄS ÄVEN: 85-årig kvinna med smärtor nekades akutvård – skickades hem och dog

authorimage