En äldre patient som skickades hem med sjuktransport hade trots flera sjukdomar ingen övervakning och avled. Fallet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

Den multisjuka patienten med hjärtsvikt och kronisk lungsjukdom vårdades för andningsnöd på ett av Region Västerbottens sjukhus. Då patientens tillstånd stabiliserades bedömdes man senare att denne kunde lämna sjukhuset.

Patienten transporterades med sjukresa utan övervakning och i samband med resan avled personen.

LÄS ÄVEN: Tvingades säga upp hemtjänsten – förstod inte vad nyanlända personalen sa

”Patienten var mycket svårt sjuk och det går inte att säkerställa att patienten avled till följd av de brister som uppmärksammats i transportplaneringen”, skriver regionen.

Då det heller inte går att utesluta att utfallet kan ha blivit ett annat har regionen anmält händelsen till Ivo för granskning enligt lex Maria.