En sjuksköterska i Skåne är klart olämplig, anser Inspektionen får vård och omsorg. Efter att vid många tillfällen ha stulit morfin och annan narkotika har personen blivit anmäld upprepade gånger. Alla åtgärdande beslut har överklagats och legitimationen får sjuksköterskan behålla dåHälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) avslår yrkandet från Socialstyrelsen.

Redan 2008 ville Socialstyrelsen dra in sjuksköterskans legitimation efter det uppdagats att personen uppträtt hotfullt mot kollegor, visat prov på kompetensbrist, dåligt omdöme och passivitet i sitt beslutsfattande. Men sjuksköterskan fick en prövotid för sin legitimation efter beslut i HSAN. Socialstyrelsen överklagade i sin tur beslutet.

Sjuksköterskan hade varit påverkad på jobbet och stulit narkotikaklassade läkemedel vid ett stort antal tillfällen vilket personen dömts för i tingsrätt. Arbetsgivaren bedömde också att personen var en risk för patientsäkerheten. Som exempel nämndes att patienter som skulle fått smärtstillande inte fått det.

Innan överklagan hann avgöras kom Socialstyrelsen med ännu en anmälan mot sjuksköterskan. Denna gång hade det framkommit att sjuksköterskan, under utlandstjänst, stulit narkotikaklassade läkemedel. I det berörda landet beslutade man att dra in sjuksköterskans legitimation under sex månader.

2008 och 2009 drogs sjuksköterskans legitimation in i både Sverige och det andra landet. Sjuksköterskan ansökte om ny legitimation 2011 men fick avslag året därpå. Anledningen var att det inte kunde visas med säkerhet att sjuksköterskan kommit över sina problem.

Även det beslutet överklagades i Sverige och sjuksköterskan fick tillbaka sin legitimation 2013. Detta innebär att personen idag får arbeta på svenska sjukvårdsanstalter.

LÄS ÄVEN: ”Sjuksköterskan” visste inte vad Alvedon var – fick ändå jobba kvar