När GP försökte granska höstens underbemanning på Sjukvårdens larmcentral framkommer det att verksamhetschefen börjat förstöra scheman regelbundet. Detta efter GP:s förra granskning av dem. Förstörelsen kan bryta mot grundlagen och regionens regler.

Tidigare i höstas frågade GP Ann-Louise Andersson, verksamhetschef för Sjukvårdens larmcentral, om hur många gånger en sjuksköterska arbetat ensam med att bedöma ambulanslarm för regionen.

Först svarade hon att det aldrig hänt. Sedan att det hänt ”kanske någon gång i somras när vi inte hade personal”. Efter intervjun bekräftade hon att det hänt vid ett eller två tillfällen. Men när GP senare granskade dokument som de begärt ut uppdagades sanningen: det rörde sig om sju olika tillfällen under sommaren.

Förstördes för att förhindra ”nätdrev”

När GP nyligen skulle granska hur många sjuksköterskor som varit på plats under hösten fick de veta att det inte är möjligt. Detta eftersom Andersson har medvetet förstört dokument för att förhindra fler granskningar, eller ”nätdrev” som hon kallar dem.

”Vi har ändrat rutinen sedan du förra gången begärde ut vilka och hur många som arbetat på passen”, skriver Ann-Louise Andersson i ett mejl till tidningen.

Eftersom hon är missnöjd med den tidigare granskningen har hon nu bestämt att dokument ska förstöras så att de inte kan begäras ut av journalister.

”Så nu destruerar vi listorna med jämna mellanrum för att inte hamna i samma tråkiga och felaktiga situation i GP igen. Det finns således inget att lämna ut mer än planerad bemanning”, skriver Andersson i mejlet.

Hanteringen får stark kritik av experter

Regionens revisionsdirektör förklarar för GP att det kan finnas grund för att gallra scheman efter en viss tid, men att det inte går att motivera det med att pressen inte ska få ta del av dem.

– Argumentet är ju inte okej, argumentet i sig bär inte, oavsett den här handlingen. Vi lever i en öppen demokrati, med en offentlighetsprincip som är stark, säger han.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke säger till GP att detta är ett ovanligt agerande från myndigheter. Det är genom grundlagen om att man ska få ta del av allmänna handlingar som man kan granska och utkräva ansvar för hur anställda på myndigheter sköter sitt uppdrag.

När GP ringer Ann-Louise Andersson kommer hon med bortförklaringar. Hon säger bland annat att de inte kunnat ana att GP skulle begära ut uppgifter igen – trots att hon i mejlet uppger deras granskningar som anledning till förstörelsen av dokumenten.