Enligt S-distriktets ordförande Niklas Karlsson är skatterna i dagsläget alltför låga. Samtidigt vill man göra tandvården billigare. Detta anser man att statsminister Stefan Löfven (S) ska lösa genom att gå till val på kraftigt höjda skatter.

Inför valet 2022 vill det skånska partidistriktet se en kraftig vänstersväng och vid partiets kongress i höst avser man driva på för stora välfärdssatsningar som ska finansieras med höjda skatter.

– Ska vi klara finansieringen måste vi vara beredda att ta ut mer skatt. Vi måste ha resurser. Då kan vi inte ha så lågt skattetryck som i dag. Därför måste vi höja skattekvoten några procentenheter, säger S-distriktets ordförande Niklas Karlsson till Sydsvenskan.

Enligt Karlsson har pandemin blottat stora brister i äldreomsorgen och sjukvården och man vill se en skattereform med samma utgångspunkt som reformen på 1990-talet. Karlsson efterlyser lika hög skatt på kapital som arbete och ”förmodligen” behöver kapitalskatten höjas. Man vill även ha skatt på arv, gåva och förmögenhet samt höjd skatt på aktier. Liksom Stockholmsdistriktet nämner man även fastighetsskatten.

LÄS ÄVEN: BESKED: S vill återinföra fastighetsskatten

Innan pandemin ska en utredning som regeringen tillsatt och Karlsson lett visat att landets kommuner och regioner behöver ytterligare 90 miljarder kronor bara för att upprätthålla dagens nivåer i välfärden.

Vidare vill Karlsson att Sverige slopar överskottsmålet för de offentliga finanserna som infördes efter krisen på 90-talet. Jobbskatteavdragen för löntagare som alliansregeringen införde vill man också börja trappa ned, vilket skulle innebära mindre pengar i plånboken för många.

– Ja, så är det. Men de som fått de stora jobbskatteavdragen är de med höga inkomster.