Lunds kommun har med ekonomiskt stöd från skattebetalarna bestämt sig för att bjuda nyanlända på ”en meningsfull fritid”.

I slutet av mars uppmärksammade Samhällsnytt hur Lunds kommun meddelat att nybyggda studentlägenheter i staden skulle gå till nyanlända migranter istället för studerande. Nu meddelar kommunen att man även på andra sätt ska förgylla tillvaron för migranterna.

Det är tillsammans med den ”värdedrivna” basketklubben Eos som kommunen nu lanserar ett uppsökande resursteam för att ”bidra till en mer meningsfull och aktiv fritid för nyanlända barn, unga och familjer”. Detta aviseras i ett pressmeddelande som Lunds kommun publicerade i slutet av juni.

LÄS ÄVEN: Studerande i Lund snuvas på nybyggda studentlägenheter – hyrs i stället ut till nyanlända

För att projektet ska bli möjligt berättar kommunen att de är tvungna att ”rekrytera personer med bred språkkompetens”. Pengar för detta görs tillgängliga genom att både kommunen och Länsstyrelsen i Skåne skjuter till de skattemedel som behövs för att hålla igång projektet i ett år framöver. Under den perioden ska man även undersöka hur en mer långsiktig finansiering kan lösas.