Kommunstyrelsen i socialdemokratiskt styrda och ekonomiskt konkursmässiga Malmö har bevilja studieförbundet Ibn Rushd, med kopplingar till islamistisk politik och terror, 1,8 miljoner kronor i kulturbidrag. Detta för att åren 2024–2026 finansiera arrangerandet aven årlig eid-festival. Övriga partier röstade för miljonrullningen, utom SD som röstade nej.

Socialdemokraterna grundar sitt mångåriga styre i Malmö i stor utsträckning på att man lyckats locka till sig merparten av staden numera mycket stora andel muslimska väljare. Eftersom man får rösta lokalt utan att ens vara medborgare kan Katrin Stjernfeldt Jammeh också dra politisk nytta av helt nyanlända migranter utan någon som helst insikt i staden politik.

Många av dessa väljare sympatiserar med islamistiska terrorgrupper, däribland ’palestinska’ Hamas som i oktober mördade cirka 1 400 judar i ett antisemitiskt terrordåd. Gatorna i Malmö fylldes dagarna efter av jublande migranter.

Socialdemokraterna har i Sverige i allmänhet och Malmö i synnerhet haft svårt att entydigt ta avstånd från terrordåden, så man riskerar stöta sig med den viktiga väljargruppen. Redan de diplomatiska uttalanden som gjorts har orsakat stor vrede i det så kallade muslimska civilsamhället.

Islamistförbundet får miljoner

Som plåster på såren har den S-ledda kommunstyrelsen i Malmö nu beslutat bevilja islamistiska studieförbundet Ibn Rushd närmare två miljoner kronor i kulturbidrag för att ytterligare främja islamiseringen av staden.

– Det här firandet har blivit en folkfest, försvarar Katrin Stjernfeldt Jammeh tilltaget.

Knappast någon utanför det ”muslimska civilsamhället” deltar dock i firandet och det kan endast beskrivas som folkfest genom att dessa migranter är på väg att bli en majoritet i Malmö och svenskar en minoritet. Vidare förnekar Stjernfeldt Jammeh att Ibn Rushd skulle vara en religiös eller ideologisk organisation, trots att den är underställd islamistiska Muslimska brödraskapet.

Bara SD sade nej

Endast Sverigedemokraterna hade det politiska kuraget att sätta ned foten och säga nej till att den konkursmässiga staden sprätter iväg miljonbelopp på något som de berörda rimligen borde kunna finansiera själva kommersiellt om deltagandet är i den storleksordning som beskrivits.

– Vi anser att det är helt orimligt att Malmös skattebetalare ska finansiera en organisation som har kopplingar till islamistiska Muslimska brödraskapet, säger oppositionsrådet Magnus Olsson (SD) i ett pressmeddelande.

För att kunna bevilja miljonutbetalningen har beslutsfattarna valt att inte betrakta eid som den religiösa högtid det är utan som en kulturell tilldragelse. Den rundningen av bidragsreglerna finner man hos SD märklig

– Lite märkligt att man helt vill försöka bortse från det religiösa. Det här arrangemanget är ju för att fira slutet på fastemånaden ramadan, säger Magnus Olsson.

Får pengar trots utpressningshot

Bidragsutbetalningen kommer också efter att Malmö stad utsatts för utpressningshot från Ibn Rushd. Tidigare i år uppmärksammade bland annat lokaltidningen Sydsvenskan att medarbetare på Ibn Rushd hotat dra igång kravaller och upplopp om Malmö inte gav studieförbundet så mycket pengar som man begärt för att finansiera sitt eidfirande.

– Det sänder märkliga signaler när nu kommunstyrelsen ger dem nästan 2 miljoner kronor i bidrag. Och det blir inte mindre svårsmält av att Ibn Rushd, enligt flera forskare, är kopplade till islamistiska Muslimska brödraskapet, som anser att sharia ska råda i samhället, säger Magnus Olsson i pressmeddelandet.

Staden finansierade även i somras årets muslimska eid-firande. Man hade till detta bjudit in flera kontroversiella aktörer från ’Palestina’ och andra delar av Mellanöstern.