Stefan Ingves har under sin tid som riksbankschef ofta kritiserats för sitt sätt att fullgöra uppdraget. Av detta märktes inget när han nyligen avtackandes med pompa och ståt på en för skattebetalarna dyr fest på Grand Hotel i Stockholm med celebra internationella gäster. Riksbankens presschef säger i en kommentar att det är rimligt att allmänheten – som inte var inbjuden – får ta notan på en miljon kronor.

Inga kostnader sparades när Ingves skulle avtackas. 150 prominenta gäster från jorden alla hörn bjöds in till festen på Stockholms finaste och mest anrika hotell. Här återfanns bland annat centralbankscheferna från USA, Kina, Japan, Storbritannien och Kanada.

Bara beröm och lovord

I motsats till det ofta har låtit under Ingves 17 år långa verksamhetstid som riksbankschef innehöll de tal som hölls under tillställningen idel beröm och lovord. ”Stefan Ingves skor blir svåra att fylla” hävdade hans nytillträdde efterträdare på posten, Erik Thedéen.

Övriga tal gick i samma anda. Det rådde en rörande enighet om Ingves förträfflighet och intygande om hur mycket han påverkat världens alla riksbankschefer i sina sätt att tänka och hur mycket han kommer att saknas avlöste varandra.

Inflationsdrabbade skattebetalarna tar notan

Det överdådiga festandet som pågick i elva timmar var gratis för de välavlönade internationella potentaterna. Notan på drygt en miljon kronor skickas i stället vidare till de svenska skattebetalarna som brottas med svag hushållsekonomi – inte minst till följd av skyhög inflation som varit Ingves huvuduppdrag att hålla i schack men som han anklagas för att helt ha misslyckats med.

Riksbankens presschef Thomas Lundberg försvarar i en skriftlig kommentar till Svenska Dagbladet den dyra festnotan och att denna ska betalas av de svenska skattebetalarna. Detta med hänvisning till att festen ska anses ha utgjort ”en unik möjlighet” för de inbjudna att under uppsluppna former samlas och samtala om riks- och centralbankernas oberoende ställning visavi de folkvalda politikerna, en ordning som ifrågasatts i skenet av den senaste tidens penningpolitiska misslyckanden i flera länder.