Till en kostnad av 75 000 kronor har Skatteverket beslutat att göra en arbetsgrupp på folkbokföringen hbtqi-certifierade.

Arbetsgruppen på 15 personer hanterar skyddade personuppgifter och kommer att genomgå en utbildning från RFSL.

Vad vill man åstadkomma? Finns det problem på myndigheten som detta hoppas kunna lösa? Detta var något Slöseriombudsmannen Josefin Utas frågade Skatteverket och fick följande till svar:

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vårt bemötande. Vi är en stor myndighet och vi har mycket kundkontakt och det är viktigt för oss att arbeta för att alla ska bli bemötta på ett bra sätt. Arbetsgruppen som certifierades handlägger personnummerbyte dvs ändring av juridiskt kön. Vi har sett certifieringen som ett bra verktyg att lära oss mer om hbtqi-rörelsen och få mer kunskap om hbtqi-personers levnadsvillkor för att kunna utveckla och förbättra vårt arbete.

”Syfte och mål är inte direkt glasklart, men så är det ju ändå nån annan som betalar”, kommenterar Josefin Utas.

LÄS ÄVEN: Bibliotek genuscertifieras för 133 000 kronor: ”Vi ska gå ifrån tvåkönsnormen”

Enligt RSFL Utbildning har man certifierat över 550 verksamheter varav merparten är offentliga verksamheter. Vill man behålla certifikatet mer än tre år måste man omcertifiera sig.

Hbtqi-certifiering

Enligt RFSL är en hbtqi-certifiering ”ett sätt att förändra det genom att öka er kunskap, förbättra er arbetsmiljö och samtidigt säkra ett bättre bemötande av era målgrupper” och ”handlar om mänskliga rättigheter i vardagen”.

LÄS ÄVEN: Drag Queens ska läsa sagor för barn på HBTQ-certifierat bibliotek

Vidare hävdar man att vara hbtqi-certifierad ”är en kvalitetsstämpel” och att ett certifikat ”skickar en tydlig signal till omvärlden att ni i er verksamhet arbetar strategiskt för att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt”.