De galopperande priserna på mat som i sin tur beror på att skenande el- och drivmedelspriser gjort maten dyrare att producera och distribuera slår hårt mot ekonomin i kommunala verksamheter som skolor och äldreboenden. Nu får barnen, åldringar och sjukhuspatienter nöja sig med sämre mat.

En av de kommuner som slår larm om hur priserna på livsmedel slår mot verksamheterna är Strängnäs. Där räknar man med minst en miljon i ökade matkostnader bara i år och fortsätter priserna att stiga kan det bli ännu mer.

En kommun som larmar om ännu större kostnadsökningar på maten till sina verksamheter är Katrineholm. Här bedömer man att kostnadsökningen i år jämfört med förra året landar på två miljoner kronor.

För att mildra budgetunderskottet drar man nu ned på maten i verksamheter som skolor och äldreboenden och plockar helt bort vissa livsmedel. Camilla Wiström, kostchef i Katrineholms kommun, berättar för SVT:

– Vi försöker välja bort vissa varor, utan att det ska få för stora konsekvenser. Vi köper exempelvis inte tomater nu.

Kommer att behöva sänka kvaliteten

I båda kommunerna är man ense om att man inte kommer att kunna hålla samma kvaliteten den mat som serveras som tidigare. Skolbarn. äldre och patienter kommer att få vänja sig vid att inte att kunna äta så bra som idag, En kostchef kallar det för ”en utmaning”.

Regeringen har försökt frånsäga sig ansvaret för den ekonomiska politikens haveri genom att skylla på Ryssland och använda begreppet ”Putinpriser” i den offentliga debatten. Initierade bedömare menar dock att det är den tidigare rödgröna och nuvarande S-regeringens klimatpolitik som är huvudförklaringen. I folkmun har i stället ordet ”sossepriser” myntats.

Konkret handlar det om en massiv nedläggning av fungerande kärnkraft och storsatsning på otillförlitlig vindkraft som fått elpriserna att skena. På drivmedelsområdet är det de 60-procentiga skatterna och ”reduktionsplikten”, det vill säga inblandningen av dyra och ineffektiva biodrivmedel, som fått priserna vid pump att rusa.

Äta insekter i stället

Kostchefen i en av de kommuner som statstelevisionen besökt siar om att vi svenskar kanske måste börja ändra våra matvanor. Det innebär, menar hon, bland annat vilka råvaror vi använder för att laga maten.

Från klimatpolitiskt håll krävs att all köttproduktion stoppas och för en total övergång till endast vegansk kosthållning. I den utsträckning människor i framtiden ändå ska tillåtas äta något animaliskt ska det i så fall vara insekter.

I Sverige, som vill ligga i klimatpolitisk framkant pågår sedan några år tillbaka ett pilotprojekt i Dalarna för att ta fram insektsbaserad mat – en blandning av mjölbaggar, larver och maskar.

Enligt klimatmatsentreprenören Nils Österström kan man även ersätta glass, shakes och majonnäs med insektsprodukter. Ambitionen är att inom ettet par år producera tusentals ton insektsmat till svenska folket.

LÄS ÄVEN: Insekter produceras på industriell skala för att bli mat i Dalarna