Enligt WHO har mer än 41 000 människor i Europa infekterats med mässlingen under det första halvåret i år, vilket är mer än antalet under ett helt år sedan 2010. Föregående rekord sattes i fjol med 23 927 fall.

Mässlingen är lätt att förebygga med vaccin men en ökad skepticism gentemot vaccin och påståenden om att det skulle ligga bakom autism har gjort att antalet vaccinationer gått ned under gränsen som gör det till ett effektivt skydd i många samhällen.

Påståendet om autism har spårats till en studie som sedermera visat sig vara falsk och upphovsmannen blev av med sin läkarlicens.

Sju europeiska länder har mer än 1 000 registrerade fall hittills i år: Frankrike, Georgien, Grekland, Italien, Ryssland, Serbien och Ukraina. Serbien har haft flest dödsfall av viruset (14) medan Ukraina hade hela 23 000 fall. Hittills har 43 personer dött.

– Efter decenniets lägsta antal fall 2016 ser vi en dramatisk ökning i antalet infektioner och större utbrott, säger Zsuzsanna Jakab, chef för WHO Europa.

Man uppmanar nu samtliga världens länder att omedelbart vidta åtgärder för att stoppa spridningen av sjukdomen.

Mässlingen är extremt smittsamt och sprids från person till person via hosta och nysningar. Platta, röda utslag på ansiktet som sprider sig nedåt kroppen är ett tecken på mässlingen. Sjukdomsförloppet kan även ackompanjeras av hög feber.

De flesta återhämtar sig men sjukdomen kan i värsta fall leda till döden. För att förhindra utbrott måste 95 procent av en befolkning vara vaccinerade.