På onsdagen överlämnades Skogsbrandsutredningen till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen riktar kritik mot nuvarande och tidigare regeringar. Detta efter att man valt att prioritera annat framför satsningar på brandförsvaret i hopp om att Sverige inte skulle drabbas av något sådant som den gångna sommarens torka och många skogsbränder.

”I dag är vi inte trygga för att klara bränder i hela Sverige” skriver utredarna, något som flertalet anställda inom Räddningstjänsten tidigare konstaterat i samband med att man i somras hade 7000 bränder att hantera. Utredningens bekräftelse står däremot i bjärt kontrast till regeringens eget omdöme om sig själva som löd att Sverige “generellt har en bra krisberedskap och en bra räddningstjänst”.

LÄS MER: Polska brandförsvaret i konvoj genom Sverige för att hjälpa till med skogsbränderna

För att klara släckningsarbetet tvingades Sverige kalla in brandförsvar från utlandet, bland annat Polen, ett land som regeringen i andra sammanhang ofta hårt kritiserat för att föra en sämre politik än Sverige.

Framförallt är det i mindre kommuner som brandförsvaret fallerat. Utredningen anser dock att man ändå lyckades hindra de väsentliga samhällsfunktionerna från att slås ut och att människor kom till skada.

LÄS MER: ”Ökad invandring kan stoppa bränderna”

För många enskilda innebar bränderna dock en personlig katastrof i form av förlorad egendom. En stor del av räddningsarbetet utfördes dessutom av frivilliga, inte av det ordinarie brandförsvaret.

LÄS MER: Åtta av tio av försvarets helikoptrar står på marken – ”Inte vår sak bekämpa bränder”

Utredningen föreslår nu lagändringar för att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ökat mandat och tvinga politikerna att satsa de pengar och utöva den tillsyn som krävs för att Sverige ska få ett brandförsvar som håller måttet och som kan förväntas finnas i ett utvecklat land som Sverige.

LÄS ÄVEN: Bekämpade sommarens skogsbränder som frivilliga – straffas nu av Skatteverket

Att få detta på plats i offentlig regi kan dock ta tid. Därför föreslås att kommuner ska få rätt att teckna avtal med privata aktörer på området.

Inrikesminister Mikael Damberg meddelar att utredningen nu skyndsamt ska gå ut på remiss så att ett lagförslag snabbast möjligt kan läggas i Sveriges riksdag. I övrigt kommenterar inrikesministern inte utredningens kritik mot regeringen.