En kvinna som fått en praktikplats som den del av jobb- och utvecklingsgarantin vägrade att utföra arbetet om hon inte fick bära kjol.  Hennes anvisning till jobbet återkallades då av Arbetsförmedlingen, vilket överklagades av kvinnan. Nu ger Förvaltningsrätten Arbetsförmedlingen rätt, och avvisar samtidigt kvinnans krav på bland annat diskrimineringsersättning.

Kvinnan har varit anvisad till ”jobb- och utvecklingsgarantin” då hon inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. I maj 2018 praktiserade hon med röjningsarbete med motorsåg men den 23 maj blev Arbetsförmedlingen varse att hon inte bar de skyddsbyxor som är obligatoriska.

Hon hänvisade till sin religion som gör gällande att den innebär att man ska täcka håret och kvinnans figur, vilket görs med en huvudduk samt kjol.

Förvaltningsrätten ger i mål 7960-18 nu Arbetsförmedlingen rätt.

Enligt förvaltningsrättens mening står det klart att kravet på viss klädsel i samband sådant arbete motiveras av säkerhetsskäl (jfr. bl.a. Arbets- miljöverkets föreskrifter AFS 2012:1 om användning av motorkedjesågar och röjsågar). Det framstår således som av säkerhetsskäl sakligt motiverat att dels ställa krav på att bära vissa skyddsbyxor, dels att inte tillåta användning av kjol. En person som inte följer dessa krav – oavsett om skälet för detta är religion eller annat – kan inte tillåtas utföra sådant arbete.

Förvaltningsrätten skriver även att de kan inte pröva kvinnans yrkanden om diskrimineringsersättning och skadestånd. Dessa yrkanden avvisas därför.