Inför Pridefestivalen i Umeå höll Engelska skolan en Pridevecka för eleverna. Både föräldrarna och vissa av barnen var inte helt bekväma med skolans beslut.

I veckobrevet till sjundeklassarnas föräldrar stod: ”Det kommer att finnas små påminnelser runt om i skolan om hur värderade och accepterade alla i LGBTIQ-gruppen är, och eleverna får till och med möjligheten att visa sitt stöd genom att få regnbågsflaggor målade på ansiktet.”

Man bjöd även in föräldrarna att tillsammans med eleverna och skolans personal gå med i Prideparaden.

Skolans Pridevecka pågick under ordinarie skoltid vilket väckt känslor.

– Signalen är, att den som inte ställer upp på allt vad Pride står för, den är inte demokrat. Ändå är det en politiskt laddad ideologi, och synnerligen värdebaserad, säger en person som har barn i Internationella engelska skolan i Umeå, och som vill vara anonym.

Personens barn kom hem från skolan och sa att hon mådde dåligt då det hela känts överväldigande med alla affischer och hon upplevde att hon blivit påtvingad det hela.

Enligt föräldern tar läraren alltid parti för den som tycker det är bra att exempelvis byta kön då diskussioner kring hbtq-frågor förekommer.

– Jag tycker att skolan inte borde ta ställning för den ena eller andra livsstilen, vare sig det är veganism eller transgender, utan våga problematisera och säga att det finns olika åsikter, säger föräldern.

En annan förälder menar att det är problematiskt att en demokrati så starkt kopplas till åsikten att alla olika sexuella läggningar och könsidentiteter ska ses som något bra.

– Det går att vara demokratiskt sinnad också om man inte håller med om hela Pridekonceptet utan tycker att ungdomar i en känslig ålder inte ska uppmuntras att ifrågasätta sitt eget kön, säger personen, som också vill vara anonym.

Att uppmana eleverna att gå på Pridefestivalen på sin lediga tid jämför en förälder med att säga till dem att gå i moskén under ramadan.

De elever som valde att gå på Pride kunde välja mellan regnbågsmässa och ett föredrag om hur man kan använda makt och smärta i sexuellt syfte: ”Perspektiv på BDSM och fetisch – utövare berättar”.