Den azeriska undersköterskan Sabina Mammadhuseynova är dömd för brott. Det kan Samhällsnytt avslöja idag. Sabina uppmärksammades av Sveriges Television för två veckor sedan då hon berättade att hon hotades av utvisning.

Det var den 3 februari som statstelevisionen hade ett uppmärksammat inslag om den 33-åriga fyrbarnsmamman och undersköterskan Sabina Mammadhuseynova från Azerbajdzjan. Sabina och hennes man kom till Sverige 2008 tillsammans med sin äldste son och sökte asyl här. Därefter har paret fått ytterligare tre barn i Sverige.

Fått avslag fem gånger

Fem gånger har Migrationsverket beslutat avslå familjens asylansökan. Men familjen har vägrat resa hem, de har överklagat besluten och skickat in nya ansökningar om uppehållstillstånd som avslagits. Den senaste domen i ärendet, som enbart gäller för Sabina och de fyra barnen, kom så sent som i december förra året. I domen beslutar migrationsdomstolen i Stockholm att avslå familjens överklagan. Anledningen är att invandrare från Azerbajdzjan som regel inte beviljas flyktingstatus i Sverige.

Den 3 december förra året verkställdes utvisningen av Sabinas man Zaur Mammadhuseynov. Han omhändertogs av gränspolisen och skickades tillbaka till Azerbajdzjan. Sabina och de fyra barnen blev emellertid kvar i Sverige eftersom Sabina saknade reseintyg.

– Jag fick panik. Det var chock för mig, säger Sabina i SVT-inslaget, medan tårarna rinner ned för hennes kinder, om beskedet att hennes man skickats tillbaka till hemlandet.

Dömd för brott

Något som inte framkommer i SVT:s inslag är att såväl Sabina som hennes man är dömda för brott i Sverige. I mars 2014 blev de påkomna med att stjäla varor för 1 522,50 från HM-butiken i Kistagallerian i Stockholm. Båda två erkände brottet, vilket resulterade i att ett strafföreläggande dömdes ut av åklagaren i juni samma år.

Påföljden blev villkorlig dom och 40 dagsböter à 50 kronor vardera för de båda invandrarna från Azerbajdzjan. De dömdes även att betala 500 kronor var till Brottsofferfonden.

Efter domen har Sabina fått jobb som undersköterska på Karolinska sjukhuset där hon enligt sjukhusets löneavdelning arbetat sedan 2017. Hon är fortfarande anställd på sjukhuset.

Statstelevisionen kände till domen

SVT:s journalist Michelle Derblom Jobe, som ligger bakom reportaget, berättar för Samhällsnytt att hon kände till stölddomen, men valde att inte nämna den i inslaget.

”Publiceringen handlar om ett ärende hos Migrationsverket och hade domen varit en del i deras bedömning hade det såklart varit relevant men så är inte fallet”, skriver hon i ett mejl.

I ett uppföljande mejl skriver hon att Sabinas anställning på Karolinska Sjukhuset är ”inte en del av Migrationsverkets bedömning och det är just det arbetsgivaren vill se ändring på. Hade det varit någon som ville se att Migrationsverket tog större hänsyn till tidigare domar i bedömningen så hade vinkeln kanske varit det.”

Påpekas bör att Sabina Mammadhuseynova sökt asyl i Sverige, inte arbetstillstånd som arbetskraftsinvandrare. En ansökan om arbetstillstånd måste i normalfallet lämnas in från den sökandes hemland, och denne måste därefter vänta med att resa till Sverige till dess ansökan behandlats av Migrationsverket. Inga av dessa viktiga omständigheter framgår emellertid av statstelevisionens reportage.