Efter att föräldrar till elever på Ekensbergsskolan i Stockholm haft synpunkter på att man satt upp regnbågsflaggor över hela skolan togs dessa bort. Nu rasar personalen som hänvisar till barnkonventionen.

Flaggorna hade satts upp i både klassrum och korridorer. Detta var dock inte somliga föräldrar alltför förtjusta i och protesterade. Man menade bland annat att flaggorna är politiska och förknippas med sexualitet, något som inte ansågs lämpligt för elever under 15.

LÄS ÄVEN: Försvarsmakten i ny Pridekampanj

– Vad hände med barnkonventionen och allas lika värde, och vad skickar det för signaler till eleverna? säger en pedagog till Mitt i.

En annan säger att dennes ”uppfattning är att rektorn viker sig för vårdnadshavare i frågan”.

Rektorn står på sig

Rektor Kristina Bergström står dock på sig och uppger att skolan ska vara en välkomnande plats för alla men att man ska hålla dekorationer på en miniminivå för att det inte ska uppfattas distraherande.

Hon hänvisar samtidigt till skolas demokratiuppdrag där det ingår inte att ta ställning i olika frågor.

– Den rosa färgen i flaggan står för sexualitet och det är något man ska beakta vid informationstillfällen utifrån elevers ålder och mognad. Vi har ett uppdrag när det gäller sexualitet, vi ska upplysa om det på olika sätt.  Däremot har vi inget uppdrag att tapetsera väggar med olika symboler.

LÄS ÄVEN: SD: Reglera prideflaggan – och avskaffa första maj