Floden Ofin fungerar även som en gräns mellan Ashantiregionen och Centrala regionen.

Förbudet gäller inte bara då de menstruerar utan även på tisdagar och kan innebära att flickorna inte kan ta sig till skolan.

Just flickor som menstruerar och hålls hemma från skolan är redan ett utbrett problem i Subsahariska Afrika.

Enligt Unesco berövas en av tio flickor här utbildning av samma skäl.