Två skolor i Vingåker har anmälts till Skolinspektionen efter att bön och läsning av Koranen införts på schemat under lektioner som officiellt ska vara ägnade åt hemspråksundervisning. Det är enligt anmälan inte första gången som skolorna ertappas med verksamhet som strider mot skollagens krav på att undervisningen ska vara konfessionsfri.

Skolornas rektor säger sig dock inte känna till den olagliga verksamheten och förklarar i ett uttalande att sådant inte ska förekomma på skolorna samt att saken ska utredas. Vilka skolor det handlar om och vem rektorn är framgår inte av msm-medias rapportering.

Vingåkers kommun måste inom några dagar inkomma med ett yttrande till Skolinspektionen som därefter ska ta ställning till om några åtgärder måste vidtas mot skolorna.