Personal på Malmös förskolor struntar i att anmäla misstankar om att barn lever under så kallat hedersförtryck. Exempel är att pojkar och flickor inte får leka med varandra, att flickor inte får bära kortärmat eller att pojkar försöker bestämma över kvinnlig personal. Det framgår av en intern granskning av förskoleförvaltningens arbete. Problematiken bedöms samtidigt vara utbredd.

I Malmö går 20 000 barn fördelat på kommunens 195 förskolor och under perioden januari – oktober i fjol gjordes endast en anmälan om hedersförtryck.

Förskolor måste enligt lag att anmäla oro för att barn far illa kopplat till hedersförtryck, men det görs alltså ytterst sällan. Orsaken ska vara att personalen är rädda för barnens föräldrar och anhöriga. Benägenheten att orosanmäla har även påverkats av kampanjen där det påstås att svenska myndigheter är speciellt ute efter muslimska barn.

Enligt Malmö stads kartläggning tvingas mer än var femte niondeklassare i kommunen leva under hedersnormer och det hela sätter igång redan på förskolan.

Svidande kritik

Kritiken mot förskoleförvaltningens arbete mot hedersförtryck är nu omfattande, rapporterar Sydsvenskan. Granskningen har genomförts av kommunens egna oberoende experter och bygger på intervjuer med beslutsfattare och kontroll av intern kommunal statistik.

Skillnaden mellan olika områden är stor. I områden med mindre mångkultur beskrivs hur man är ”ganska förskonade”.

Utöver rädsla för föräldrar och anhöriga är personal också rädda för att barnet ska fara illa om de lyfter ”känsliga saker” med föräldrarna, man upplever även ”stora svårigheter” i mötet med föräldrarna då ämnen som hedersförtryck diskuteras. Ytterligare en aspekt är att personal själva kan upprätthålla hedersnormer.