Enligt Skottlands justitieminister Humza Yousaf innebär lagförslaget en kriminalisering av att ”främja hat” mot ”skyddade grupper”, vilket inkluderar förolämpande kommentarer i folks egna hem.

Då Yousaf frågades ut av det skotska parlamentets justitiekommitté i tisdags försäkrade ministern att lagförslaget kommer skydda ”rätten att vara kränkande”. Samtidigt kommer den som ”främjar hat” mot andra baserat på religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, transidentitet eller ”variationer i sexuella egenskaper” att åtalas.

I detta ingår samtal vid middagsbordet i det egna hemmet med vänner och familj. Som exempel gav Yousaf hat mot muslimer vilket han ifrågasätter borde vara rättfärdigat bara för att det görs i hemmet.

LÄS ÄVEN: Nya föreslagna lagar mot ’hat’ i Skottland möter motstånd bland kulturpersonligheter

Lagförslagets omfattning av så kallat hate speech är brett och skulle kriminalisera den som agerar på ett ”hotande, kränkande eller förolämpande sätt” gentemot någon av de skyddare grupperna.

Exakt hur man skulle se till att lagen efterlevs i de skotska hemmen var inget Yousaf gick närmare in på. Som lagen är utformad krävs dock inget specifikt offer för förolämpningen, bara bevis för att gärningsmannen motiverats av ”illvilja” och en anmälan av ”en källa” kan räcka för att säkra en dom.