Medan företagen och hushållen klarat sig relativt bra under pandemiåret 2020 och antalet betalningsförelägganden för privatpersoner hos Kronofogden endast ökat något, gick det desto sämre för personer som var skuldsatta redan innan pandemin.

Pandemin innebar en kris för många branscher och arbetslösheten ökade med 1,5 procentenheter jämfört med föregående år. Men de ekonomiska åtgärder som sattes in har underlättat liksom stöd i andra länder indirekt gynnat den svenska exportindustrin. På det stora hela har konkurserna inte ökat markant.

Värst har hotell, restauranger och resebranschen samt detaljhandeln drabbats, men av den granskning GT gjort av situationen för Västra Götaland handlar det ändå inte om några katastrofsiffror.

– Det är inte speciellt mycket om man jämför med finanskrisen 2008/2009 eller 90-talskrisen, säger Lars Sundell på myndigheten Tillväxtanalays. 

Lån för att betala lån

Inte heller hos Kronofogden märker man av någon större ökning i antalet betalningsförelägganden, däremot har summorna för de som redan hade skulder växt ytterligare.

– Man lånar för att betala lån men till slut så brister det, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Ökning på 160 procent

I Västra Götalands kommuner sticker Öckerö ut där skulderna steg med 160 procent mellan 2019 och 2020. Även i Färgelanda skedde en rejäl ökning med 138 procent.

– I mindre kommuner kan en stor procentuell ökning från ett år till ett annat gälla några enskilt stora betalningsförelägganden. Men annars så ser vi en trend att skulderna ökar i storlek och pandemin har bidragit till ytterligare en ökning, säger Johan Krantz.

På ett nationellt plan har skuldbeloppen avseende betalningsförelägganden från 2019 till 2020 stigit från 18,3 till 21,7 miljarder kronor, en ökning som motsvarar 18 procent.