Enligt en ny undersökning rankar småföretagare bluffakturor som den vanligaste skadan eller incident de utsatts för, till och med värre än stöld och inbrott.

På uppdrag av If har Novus undersökt företagares upplevelser och attityder kring säkerhetsfrågor. I sin årliga småföretagarundersökning tillfrågades 1 089 stycken småföretagare runt om i landet.

På frågan om vilken typ av skador eller incidenter som drabbat dem som småföretagare kom bluffakturor på en överlägsen första plats, motsvarande nästan var tredje (30 procent).

På andra plats kom inbrott/stöld (15 procent) tätt följt av sjukdom eller personskada som lett till negativ påverkan på verksamheten (14 procent). 53 procent av de tillfrågade uppger att de inte råkat ut för något av valen.

─ Blufföretagen har många knep och kan ställa en fråga på flera olika sätt för att få ett ja från dig, de kan sedan klippa samtalet och använda som underlag på att du tackat ja. Ett enkelt tips är därför att avsluta samtalet så snabbt som möjligt om du inte känner igen numret eller företaget och därefter söka upp numret, säger Frida Lagergren, ansvarig för företagsförsäkringar på If.

Ökat med 25 procent

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har bedrägeribrotten sjunkit med cirka 20 procent mellan 2019 och 2021, men samtidigt har fakturabedrägerierna ökat med cirka 25 procent. Troligtvis finns det förmodligen också ett stort mörkertal, detta bland annat då många inte anser att det är lönt att göra en polisanmälan.

─ Om det skulle dyka upp en faktura på något du inte beställt är det viktigt att du bestrider den så fort som möjligt. Detta för att inte riskera att fakturan går vidare till inkasso, eller i värsta fall Kronofogden, säger Frida Lagergren.