SVT:s journalist kan bli lagförd för människosmuggling i flera europeiska länder med ett långt fängelsestraff som följd. Om det visar sig att andra i gruppen agerade på hans order, kan det ses som en förmildrande omständighet för dem, enligt flera experter som Samhällsnytt har talat med.

Det var i gårdagens SVT Aktuellt som en leende programchef för SVT förklarade för nyhetsprogrammets ankare att journalisten Fredrik Önnevalls beteende visserligen strider mot företagets policy men ”vi har inte svårt att säga att vi har fortsatt förtroende för de här medarbetarna”.

Inget humanitärt undantag

Önnevall dömdes tillsammans med två kollegor nyligen för människosmuggling som trion gjorde sig skyldig till i samband med en dokumentärfilm som producerades för SVT. Filmen som fokuserade på framväxt av nationalistiska rörelser i Europa kom dock i slutändan att handla om en syrisk pojke som filmteamet hjälpte att ta sig till Sverige.

Efter filmens premiär hyllades Fredrik Önnevall som en hjälte för sin humanitära insats. Samma argument framfördes även av SVT som anledningen till att Önnevall med andra kommer att fortsätta jobba på den statliga televisionen. Detta trots att både tingsrätten och hovrätten kom till samma slutsats – nämligen att det humanitära undantaget från ansvar för människosmuggling inte kan tillämpas i det här fallet. Detta eftersom filmteamet hade passerat flera europeiska länder med fungerande asylsystem som kunde erbjuda pojken ett skydd likvärdigt det svenska.

Därmed blev Önnevall dömd till två månaders fängelse. Straffet blev villkorligt med 75 timmars samhällstjänst:

Tvingades tolken att begå brott?

En omständighet som dock aldrig kom i ljuset handlar om något annat: i filmen förklarar Önnevall att det är bäst om tolken Hanin Shakrah tar pojken med sig till färjan från Grekland till Italien och därmed över gränsen – som den som har utländskt utseende. Medan Önnevall själv och en fotograf ska gå in separat för att ”inte väcka misstankar”.

Det är Helleniska kustbevakningen som har ansvar för gränskontroll i Greklands hamnar. År 2011 gjorde jag ett reportage från Grekland för ett ryskt magasin som handlade bland annat om deras arbete. Delar av reportaget publicerades även på svenska i dåvarande tidningen Arbetaren Zenit. Enligt kustbevakningens tjänstemän var just denna konstellation – en person med utländskt utseende och europeiskt pass med ett eller flera barn – en av dem som väckte misstankar.

Enligt artikel 46 i den grekiska brottsbalken är straffet för främjande av illegal utresa, vilket skedde i det här fallet, tio år i fängelse och 20 tusen euro i böter. Det är oklart om tolken överhuvudtaget visste om vilken risk hon utsatte sig för eller att Fredrik Önnevall med fotograf sannolikt skulle undgå straff eftersom de gick in på färjan separat. Det är också oklart hur mycket Fredrik Önnevalls maktposition inom media och roll som arbetsledare i den aktuella gruppen påverkade kvinnans vilja att ta risker.

Ostridigt är dock att det var just Önnevall som fick ta det mesta av kredden från den vänsterliberala publiken. Under dagen har Samhällsnytt utan framgång försökt att komma i kontakt med alla tre dömda journalister för att få en kommentar.

SVT gick under jorden

Samhällsnytt har även försökt komma i kontakt med flera personer med ledande positioner på SVT för att få en kommentar på frågan om hur företaget ser på att tolken kan ha beordrats att begå ett brott och ta stora personliga risker av en person som är lätt ”att ha fortsatt förtroende” för. Dessvärre kan vi konstatera att ingen i position att svara på frågan varit tillgänglig under dagen.

När Samhällsnytt ringde ett nummer som står registrerat på Viktoria Nordansjö, chef för intern kommunikation på SVT, svarade en kvinna som vägrade att namnge sig och förklarade att telefonen tillhör ”en 11-årig kompis” samt att hon är ”mamma till kompisen”. Kvinnan kunde inte närmare förklara varför numret står registrerat på Viktoria Nordansjö eller hur det kommer sig att hon inte vet Viktorias egentliga telefonnummer. Samhällsnytt noterar även att innan hon anställdes av SVT arbetade Viktoria Nordansjö med kommunikation på organisationen Rädda Barnen – som just nu utreds av italienska myndigheter på grund av misstankar om storskalig människosmuggling från Libyen.

LÄS MER: Rädda Barnen utreds av polis för samarbete med människosmugglare

Ingen svarar i skrivande stund heller på SVT:s pressjour som ska vara tillgänglig dygnet runt.

Kan gripas i Sverige och överlämnas till Grekland

Den här historien slutar dock inte där. Enligt flera rättsexperter som Samhällsnytt har talat med, kan gruppen hamna i ett svårt rättsläge. Grekiska myndigheter har nu en möjlighet att lagföra journalisterna för människosmuggling, enligt experterna. Domen i Sverige handlar nämligen om främjande av illegal inresa endast på svenskt territorium. Samtidigt ställde både tingsrätten och hovrätten det utom rimligt tvivel att gruppen agerat i samförstånd. Eftersom filmteamet har valt att göra sitt brott till ett huvudnummer i dokumentären är gärningen väl dokumenterad.

Därmed kan myndigheter i alla europeiska länder som gruppen rest igenom väcka åtal mot journalisterna som avser främjande av illegal inresa och utresa på deras egna territorium. När det gäller Grekland anses deltagande av fler än två personer i genomförandet av smuggling som en försvårande omständighet. Detta regleras av artikel 87(5) i grekisk lag 3386/2005 som är inkorporerad i lag 4251/2014.

Vanligtvis brukar en kombination av ett fängelsestraff och böter utdömas i mål som handlar om människosmuggling i Grekland. Ett minimistraff för ett sådant brott – med flera inblandade – är tio års fängelse och böter på mellan 10 och 30 tusen euro för varje smugglad person.

Därutöver har europeiska myndigheter möjligheten att utfärda en europeisk arresteringsorder. Enligt information på Åklagarmyndighetens hemsida får en sådan order utfärdas för brott som har fängelse i ett år eller mer i straffskalan. Därmed kan Grekland begära att journalisterna överlämnas till grekiska myndigheter för utredning om landet väljer att ta upp fallet. Svenska myndigheter är skyldiga att medverka i verkställigheten av en sådan arresteringsorder. Överlämnandet ska ske inom tio dagar enligt EU:s regelverk.