Stölder, hot och våld är numera vardag för Sveriges butikshandlare, i synnerhet i de invandrartäta så kallade ’utanförskapsområdena’. I ett av dessa – Sätra i södra Storstockholm – gör de kriminella regelbundna besök i butikerna och förser sig med vad de vill ha. Om personalen konfronterar dem drar de fram pistolen och förklarar att de tar vad de vill, när de vill.

Butikerna i Sätra har problem dels med lokala ungdomsgäng som ägnar dagarna åt att sälja droger och som på ”rasterna” går in och plockar vad de vill ha från hyllorna – godis, energidrycker och annat – utan att betala, men också med utländska ungdomsligor som kommer med tunnelbanan till Sätra och gör stöldräder i butikerna. De stjäl främst kaffe och dyrt kött, sannolikt för vidareförsäljning.

Vågar inte ingripa
Butikspersonalen vågar ofta inte konfrontera butikstjuvarna av rädsla för att utsättas för våld, i synnerhet om de kommer in flera samtidigt. Gängen kartlägger även butikspersonalens identiteter och skrämmer de som utmanar dem med repressalier, exempelvis genom att skära sönder däcken på deras bilar.

Nyligen drog en gängmedlem pistol mot en anställd på Ica när han fick tillsägelse att betala för aluminiumfolie som han plockat på sig. Den används enligt uppgift för att packa droger och är ett vanligt stöldobjekt.

Butikstjuvarna går fria
Ett stort problem är också att polisanmälan sällan lönar sig, de flesta butikstjuvar går fria. Av 55 anmälningar som Ica i Sätra gjort har 43 lagts ned, trots att gärningspersonerna levererats till polisen med envarsgripanden tillsammans med bildbevis från övervakningskameror på USB-minnen. Om snattaren är misstänkt för andra grövre brott, struntar polis och åklagare ofta i dessa tillgreppsbrott och utreder bara det övriga. Är snattaren ung händer ingenting.

Som Samhällsnytt berättat tidigare, finns en rekommendation från åklagarmyndigheten till polisen att överhuvudtaget inte utreda butiksstölder där det tillgripna godset understiger ett värde av 60 kr. Det innebär att gängen utan några som helst konsekvenser kan gå in och stjäla sådant som godis och energidrycker som nämns ovan.

”Det är skamligt för ett rättssamhälle”, säger butiksägaren Andreas Bylger till en besökande reporter från Expressen. Han kritiserar också att samtidigt som brotten ökar så minskar polisnärvaron i Sätra. Att kompensera för polisens frånvaro genom att anlita vaktbolag har Anderas provat men det blev för dyrt i längden.

Gamla Sätrabor känner inte igen sig längre
Svenskar som bott länge och/eller vuxit upp i Sätra vittnar om att de inte längre känner igen sig i det mångkulturella utanförskapsområde som området på senare tid har förvandlats till.

– Ribban har sjunkit. Folk kan döda varandra för några kronor, berättar en butiksanställd.

Stölderna, hoten och våldet ökar
Enligt Svensk handel ökar butiksstölderna både i antal och i värde på det som stjäls. 2010 stals det för drygt 4 miljarder kronor i svenska butiker. 2016 hade den siffran stigit till 6 miljarder kronor. Som Samhällsnytt tidigare rapporterat uppgår de totala kostnaderna för stöldproblematiken till cirka 22 miljarder kronor, vilket är lika mycket pengar som hela polisväsendet kostar att driva.

Något som enligt Svensk Handel ökat än mer är inslagen av hot och våld i samband med butiksstölder. Det har också blivit betydligt vanligare att gängen går in i butikerna och bara beter sig illa, jävlas med personalen, provar kläder som de sedan kastar på golvet osv. Många butiksägare vittnar också om att samarbetet med polisen kring butiksstölder försämrats, i flera fall har poliskontakten helt brutits.

Butiksutbudet minskar
En konsekvens av den sammantagna problematiken är att många butiksägare stänger igen och att stora butikskedjor väljer bort att etablera sig i de ’utsatta områdena’ och att utbudet av varor och tjänster för de boende därmed utarmas.

Polisen vill dock inte helt hålla med butiksägarna om att man inte finns på plats i Sätra. Enligt Malin Lehammer, som är kommunpolis i lokalpolisområde Skärholmen där Sätra ingår, är Sätra och intilliggande Vårberg så kallade ”prioriterade områden” där polisnärvaron ska vara högre.

Polisen: ”Bekymmersam utmaning”
Lehammer erkänner dock att man inte ”kommit så långt som man önskat” i att få bukt med den skenande gängkriminalitet som drabbar butiksnäringen. Hon förklarar att polisen i Skärholmen ser detta som ”en utmaning” och att man tycker att situationen ”är bekymmersam”.

Lehammer berättar också om framgångar man gjort, bland annat att man förmått droghandlarna att flytta på sig en bit genom att sätta upp starka lampor utanför vårdcentralen och andra ställen där de tidigare höll till. Knarkhandeln pågår ”naturligtvis” fortfarande, berättar Lehammer, men nu i varje fall inte mitt framför ögonen på butikskunderna, något hon framhåller som ett framsteg.