SMHI har utfärdat klass 1- och klass 2-varningar för snöoväder, höga vindstyrkor och stark kyla för flera regioner. Inställda tåg och olyckor rapporteras från olika håll i landet.

Det är ett djupt lågtryck som drar in västerifrån som nu lett till ett tvärt omkast i det svenska vädret, från en osedvanligt mild februarimånad till vargavinter. Först att drabbas var Västra Götaland och Svealand men också andra delar av landet längre österut drabbas varefter lågtrycket drar vidare.

Snöstorm i Stockholm

I centrala Stockholm råder på torsdagen snöstorm. I Värmland och Bohuslän väntas snötäcket bli uppemot 15 centimeter. Blåsten leder dessutom till drivbildning som ställer till stora problem med framkomlighet och annat.

Inställda tåg i Västsverige

I Västsverige ställs nu tågtrafik in efter att en klass 2-varning utfärdats. Västtrafik flaggar för stora förseningar men kommer att sätta in ersättningsbussar för att mildra effekterna av tågstoppet. Dock råder på sina håll svår halka som drabbar även busstrafiken.

I Värmland har även skoltrafiken ställts in och eleverna hämtas i stället till skolan i taxi. Trafikolyckor har inrapporterats men än så länge utan personskador. Vidare har ovädret medfört störningar i elnätet med strömavbrott.

Skåne hårt drabbat

Skåne är en av de regioner som drabbats hårt av det senaste dygnets oväder, som av meteorologer getts namnet Evert. Flera singelolyckor och kollisioner har inrapporterats från vägarna, främst i landskapets nordvästra delar.

I ett fall handlar det om allvarliga personskador där ambulans fick rycka ut. Kraftig köbildning uppstod när den aktuella vägsträckan spärrades av. Trafiken uppges nu vara påsläppt igen.

Varningar också för Norrland och fjällkedjan

Ovädersvarningar har även utfärdats för Västernorrland och fjällkedjan. Det handlar om stora snömängder som väntas övergå i regn när temperaturen stiger. En klass 1-varning om snödrev och mycket hårda vindar är utfärdad för fjällområdena.