➤ POLITIK I Novus senaste mätning över vilka partier som anses ha den bästa politiken i olika sakfrågor, menar de drygt 1 000 tillfrågade att Socialdemokraterna har den bästa politiken på åtta områden – bland annat ekonomi.

Utöver ekonomi anses S ha den bästa politiken på följande områden: sjukvård, skola och utbildning, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensioner, boende samt jämställdhet.

I förra mätningen i maj var det Moderaterna som ägde ekonomifrågan. Då hade man även lag och ordning, vilken man sedermera tappade till Sverigedemokraterna – som liksom alltid också anses ha den bästa invandringspolitiken.

Att S äger ekonomifrågan istället för M har aldrig hänt tidigare i denna mätning, och Moderaterna anses nu inte ha den bästa politiken inom något område överhuvudtaget.

– Jag vet att många före detta moderata väljare har prioriterat just frågan om lag och ordning. Det är förmodligen någonting man tar med sig när man går in i Sverigedemokraterna. Det är väl en del av förklaringen. En annan är väl att vi har lyckats och blivit bättre på att nå ut till väljarna, säger Richard Jomshof, partisekreterare för Sverigedemokraterna, till Sveriges Radio.

De viktigaste sakfrågorna anser de tillfrågade vara sjukvård följt av skola och sedan invandring.