Som ett led i ett påstått försök att bekämpa ojämlikheten vill Socialdemokraterna begränsa möjligheten att spara i investeringssparkonton och nivån på taken sätts lågt.

Det är i rapporten Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa partiet föreslår att ISK-konton ska begränsas kraftigt. Vad detta innebär rent konkret avslöjar man dock inte, men man anser att det blivit ”alltför skattemässigt förmånligt” att köpa aktier och fonder.

I en fråga som Socialdemokraternas arbetsgrupp ställde till Riksdagens utredningstjänst framkommer dock en ledtråd då man diskuterade ett tak på ISK-tillgångar på 100 000 och 200 000 kronor.

ISK infördes 2012 och gav sparare ett sätt att investera sina pengar utan att behöva tänka på deklarationen. Kontot beskattas med ett schablonbelopp, vilket 2020 uppgick till 0,375 procent av hela beloppet på kontot. 2018 hade 2,4 miljoner svenskar ett ISK-konto, ett antal som förmodligen är långt större i dag. Schablonbeskattningen innebär att utdelningar och försäljningar inte upptas i deklarationen och ger en enkelhet och förutsägbarhet.

Förluster vid försäljningar av värdepapper kan inte kvittas mot vinster. Kontoformen ger ett enkelt sätt för många svenskar att ta del av utvecklingen på börsen. Dessutom finns en avsevärd statsfinansiell fördel i att oavsett om börsen går ned eller upp så fortsätter inkomsterna till staten att rulla in.

Stark kritik

I en ledare i Göteborgs-Posten påpekar Adam Cwejman att ingen med kort utbildning och sämre chanser på arbetsmarknaden hjälps av att de som har ett sparande får leta efter andra sätt att investera sina besparingar. Man lär inte heller komma åt miljonärer då de med riktigt stora tillgångar kan flytta dessa utomlands eller investera i fastigheter och andra tillgångar – möjligheter en medelklassfamilj inte har.

”Ojämlikheten i Sverige beror inte på de som sparar i ISK-konton utan på den betydligt större gruppen relativt fattiga som helst saknar besparingar”, slår Cwejman fast.