Fem riksdagspartier kritiseras för att de erbjuder personer som vill skänka pengar till partierna att göra så på tveksamma sätt. Syftet är att kringgå svensk antikorruptionslagstifning. Det uppmärksammar TV4:s ”Kalla fakta” ikväll. Socialdemokraterna och Liberalerna föreslår exempelvis användandet av en ”bulvan” för att skänka en större summa pengar anonymt.

Kalla fakta har ringt runt till de åtta riksdagspartierna och utgett sig för att vara en person som är intresserad av att skänka en större summa pengar, en halv eller en miljon kronor, anonymt. Fem av partierna föreslår sätt att genomföra donationen på som rundar svensk antikorruptionslagstiftning.

Lagstiftningen kring hur pengar får skänkas till politiska partier skärptes kraftigt 2018. Syftet är att det ska råda transparens kring vilka som donerar pengar. I synnerhet gäller detta donationer av större summor.

Föreslår bulvan

Socialdemokraternas ekonomichef Magdalena Agrell föreslår i ett telefonsamtal användandet av en ”bulvan” för att runda lagen och skänka pengar till partiet anonymt.

– Möjligen om du skulle kunna gå via en annan person. Det är det jag tänker mig att du skulle kunna. En bulvan, eller vad man ska kalla det, säger hon.

Efter att samtalet offentliggjorts har Agrell tagits ur tjänst. Magdalena Andersson, statsminister tillika Socialdemokraternas partiledare, säger att partiet ”agerat omedelbart på detta”.

”Det står jag för”

Utöver användandet av en bulvan föreslås att personer som vill skänka pengar köper många lotter från något av Socialdemokraternas lotterier. Partiets ungdomsförbund, SSU, har en annan kreativ lösning.

LÄS ÄVEN: SSU-toppen: SD och NMR ”verkar för samma sak”

Under ett möte som filmats med dold kamera mellan en person som låtsas vara en affärsman som vill skänka en större summa pengar och de båda SSU-topparna Youbert Aziz och Diyar Cicek föreslås skapandet av en stiftelse som pengarna kan skänkas via.

– Det står jag för. Det är inga konstigheter, säger förbundssekreterare Diyar Cicek när han senare konfronteras med uppgifterna.

LÄS ÄVEN: SSU:s nye förbundssekreterare fuskade på universitetet

Liberal konsult

Socialdemokraterna är inte ensamma om att föreslå tveksamma metoder för att genomföra anonyma donationer. I ett telefonsamtal föreslår Lisa Flinth, strategiskt ledningsstöd hos Liberalerna, olika kreativa sätt att kringgå reglerna på. Bland annat att skänka pengarna via en annan person.

Flinth ger även namn och nummer till en Svend Dahl, en konsult knuten till Liberalerna som har en lösning på problemet:

– Teoretiskt sett skulle jag kunna fakturera dig från mitt bolag. En halv miljon. Det är det absolut enklaste. Då kommer det inte finnas någonting som går att spåra. Sedan fakturerar Liberalerna mig, säger han.

Efter Kalla fakta-avslöjandet har Lisa Flinth fått lämna sin tjänst.

Kringgår offentlighetsprincipen

Företrädare för Kristdemokraterna föreslår att gåvogivarens donation delas mellan olika personer som kandiderar för partiet, och vars åsikter han sympatiserar med.

– Det är klart att jag kan se till att du får tillgång till de namnen, säger partiets ekonomichef Robert Lisborg i en inspelning med dold kamera.

I ett mejl berättar Lisborg senare hur partiet ansträngt sig för att kringgå offentlighetsprincipen.

”Att kommunicera med de kandidater du önskat uppgifter om har även visat sig vara en tidskrävande uppgift då vi inte kan mejl till dessa personer utan att det blir offentlig handling (då de är politiker). Ditt namn kan då röjas genom att mejlet begärs ut”, skriver han i ett mejl.

Flera familjemedlemmar

Företrädare för Moderaterna föreslår att sprida ut donationen på olika familjemedlemmar, där varje familjemedlem donerar en summa som ligger under gränsen för där namn måste redovisas. På så sätt kan gåvogivaren skänka pengar anonymt till partiet.

– Jag gick över gränsen, säger Patrik Haggren, partiombudsman hos Moderaterna, efter att ha avslöjats.

Förutom S, L, M och KD kritiseras även Sverigedemokraterna för att erbjuda tveksamma sätt att skänka pengar till partiet på som kringgår antikorruptionslagen.