I början av året införde Stockholms styre bestående av Moderaterna och Miljöpartiet så kallade allvarssamtal där barn som begår brott ska kontaktas av polis och socialtjänst inom 48 timmar. Syftet är att motverka att unga hamnar i gängkriminalitet. Efter en utvärdering konstateras att projektet inte fungerar särskilt väl och att det tär på socialförvaltningens resurser.

Förutom att polisen inte hunnit med flera av allvarssamtalen menar flera chefer på socialtjänsten att dessa riskerar prioritera bort andra ärenden. 48-timmarsgränsen liksom budgetuppdraget sätter press.

– Vi var till en början positiva till allvarssamtalen. Men det är väldigt mycket snack och lite verkstad. Det säger sig självt, lägger man inte tillräckligt med pengar på sociala verksamheter går det inte eller att förvänta sig att de kommer att genomföras på ett bra sätt, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) till Mitt i.

Ett av förslagen för att förbättra projektet går ut på att införa en centralt organiserad resurs som kan underlätta själva genomförandet av samtalen. Ett annat förslag är att begränsa samtalen till endast allvarligare brottstyper.

Trots kritiken ska även goda exempel finnas, exempelvis från Skärholmens stadsdelsförvaltning där en tjänst på halvtid på barn- och ungdomsenheten och halvtid inom stadsdelsförvaltningens öppenvård har gjort att man enklare kunnat lotsa vidare till andra berörda verksamheter för rätt stöd.