Vid en lågkonjunktur eller ekonomisk kris kan svenskar som tillhör medelklassen komma att behöva att använda sociala skyddsnät. En granskning som Samhällsnytt gjort visar dock att det kan bli svårt att få socialbidrag för den gruppen: socialtjänsten kan ställa krav på att de säljer sin bostad och i princip blir hemlösa innan de kan få socialbidrag. ”Det där är jättesvårt”, erkänner Anette Agenmark som är sakkunnig på Socialstyrelsen.

Enligt siffror från SCB bor omkring 65% av svenskarna i en bostad som de äger – antingen en villa eller en bostadsrätt, när det gäller storstadsområden. Endast drygt 25% av befolkningen bor i hyresrätter. Att bo i en bostadsrätt eller i ett eget hus är den vanligaste bostadsformen bland den svenska medelklassen.

Vid en lågkonjunktur eller en ekonomisk kris innebär detta ett hinder för att få ta del av det sociala skyddsnätet. Enligt 4 kap 1§  Socialtjänstlagen har enbart den ”som inte själv kan tillgodose sina behov” rätt till ekonomiskt bistånd. Detta tolkas tydligt av Socialstyrelsen:

”I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar.Du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd.”

I ekonomiska tillgångar ingår även ens bostad om den ägs av personen. En socialsekreterare med mångårig erfarenhet, som inte vill bli namgiven, bekräftar detta för Samhällsnytt och förklarar även hur förfarandet ser ut i praktiska termer:

– Grundprincipen är att man får fyra månaders rådrum. Alltså den (bostaden – anm.) ska säljas inom fyra månader.

Ska hänvisas till vandrarhem – eller till gatan

Efter det hänvisas man att leva på de pengar man har kvar av försäljningen. I en situation av en ekonomisk kris med väsentlig prisnedgång på bostadsmarknaden kan det dock i slutändan handla om försumbara summor – efter att bolån till banken och andra avgifter i samband med försäljningen är betalda. Samtidigt kommer socialtjänsten inte kunna hjälpa med att ordna en ny bostad:

Vad skulle hända med samma person efter att den har sålt lägenheten och spenderat pengarna på några månader? Blir han hänvisad till kommunens bostadsbistånd för sociala ändamål om vi pratar Stockholm?

– Nej. För att få ett socialt kontrakt måste vissa kriterier uppfyllas. Man ska i princip vara totalt oförmögen att själv ordna en bostad. En person som i ditt exempel skulle vara hänvisad till andrahandsmarknaden.

Vad händer om personen ifråga misslyckas med att få en bostad i Stockholm i andra hand  – alla vet ju hur ansträngd situationen på bostadsmarknaden är?

– Det är många som drabbas av att inte hitta en bostad. De får lösa det genom att bo hos vänner och släktingar. Finns inga sådana återstår enkla vandrarhem, sovsalar etc.

– Socialtjänsten är inte någon bostadsförmedling. Det är inte socialtjänsten som löser folks bostadsproblem. Absolut inte. Väldigt många tror att det är så, men så är det inte. Socialtjänsten har ingen skyldighet att se till att alla har någonstans att bo. Det är den enskildes eget ansvar.

Bli hemlös för att få socialbidrag?

När Samhällsnytt ringer Socialstyrelsens sakkunnig i frågor om försörjningsstöd Anette Agenmark bekräftar hon den bild vi har fått från vår källa inom socialtjänsten:

– Utgångspunkten är att alla andra möjligheter att tillgodose sina behov ska vara uttömda, och det gäller även tillgångar i vissa fall. Om du har en bil kan du sälja den ganska snabbt, kanske nästa dag. Men när det gäller en lägenhet, en sådan försäljning klarar man inte av att göra på en vecka eller en månad. Det tar ofta en längre tid. Det är därför det finns en rådrumstid, när man har möjlighet att lägga ut lägenheten till försäljning.

Enligt Agenmark ska det ske en individuell bedömning om bostaden är tillräckligt lågt belånad och om försäljningen kan inbringa tillräckligt mycket pengar som man kan leva på. När Samhällsnytt frågar var gränsen går för vilket belopp som kan anses rimligt att få ut av försäljningen för att tvinga fram den kan hon dock inte svara på frågan. Anette Agenmark säger att det även beror på om behovet av försörjning kan anses vara långvarigt eller kortvarigt och att det därmed kan anses vara mer motiverat att ställa krav på försäljning av bostaden vid ett mer långvarigt behov.

– Får man en rådrumstid och gör ingenting – då riskerar man att få ett avslag (på ansökan om socialbidrag – anm.), sammanfattar hon.

Är en situation där en person avkrävs att bli hemlös för att kunna få försörjningsstöd i princip möjlig?

– Jag kan inte svara på det. Det beror på i vilket sammanhang. Det där är jättesvårt…

Den grupp som dock inte har några problem med att få socialbidrag eftersom de oftast saknar registrerade tillgångar i Sverige i socialtjänstlagens mening är nyanlända migranter. Enligt en beräkning som Samhällsnytt tidigare gjort kommer exempelvis polygamisten från Nacka med sina tre fruar och ett flertal barn att kunna kvittera ut drygt 8,2 miljoner kronor från välfärdssystemet i diverse bidrag under sina första åtta år i Sverige.

LÄS MER: Nacka-polygamisten kommer kosta samhället miljoner innan han går i pension