2018 föreslog den rödgröna regeringen efter påtryckningar från HBTQ-organisationer att barn ska få genomgå kirurgiska könsbyten och kunna göra det även om föräldrarna säger nej. Men Socialstyrelsen, som haft på sitt bord att utreda regeringsförslaget, säger nej och vill behålla dagens 18-årsgräns.

Antalet barn som säger sig lida av så kallad könsdysfori och upplever att de har en kropp med fel kön har exploderat de senaste tio åren. Inom medicinen och psykiatrin där de aktörer finns som har att hantera denna nya våg känner man en tilltagande oro för att det till stor del handlar om en politisk trend i samhället. Man vill nu skydda barn från att genomgå könsbyten som de senare kan komma att ångra men som då inte går att göra ogjorda.

LÄS ÄVEN: RFSL bakom kollo för ”transbarn”

Socialstyrelsen har lyssnat på den omfattande kritiken och i slutbetänkandet till det utredningsuppdrag man fått från regeringen meddelar man nu att man säger nej till sänkt åldersgräns för könbyteskirurgi. Det meddelar man i ett reportage som SVT Uppdrag Granskning gjort och som sänds och läggs ut på SVT Play på tisdagen.

– Det är ett ingrepp som är irreversibelt. Då bör man vara rimligen säker på att det medför en bestående och betydande nytta för personen, motiverar Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, myndighetens hållning i frågan.

Beskedet utgör en vändning där Socialstyrelsen initialt ställde sig positiv till kirurgiska könsbyten för barn. Att man ändrat sig beror på att man nu satt sig bättre in i frågan under utredningens gång

– Jag tycker egentligen inte att det spelar någon roll vad vi har sagt tidigare. Vi har inte känt oss bundna utav det, utan har utrett den här frågan från början och sett på den information vi har nu, förklarar Thomas Lindén.