En statlig rapport har konstaterat att diagnosen ”uppgivenhetssyndrom”, som vid millenieskiftet blev ett populärt sätt för utländska familjer att säkra asyl i Sverige, är en bluffdiagnos. Föräldrar har bland annat svält sina barn och tvingat dem att spela apatiska inför svenska myndigheter.

Rapporten slår fast att diagnosen saknar vetenskaplig grund. Det första fallet rapporterades 1998 och frågan har debatterats livligt sedan millennieskiftet då allt fler utländska barn plötsligt slutade äta, gå och prata när de anlände till Sverige. De diagnostiserades med ”uppgivenhetssyndrom” men tillfrisknade ofta så snart de separerades från sina föräldrar.

2013 utvecklade Socialstyrelsen råd och riktlinjer i ämnet. Kunskapsläget beskrevs som ”bristande” och myndigheten konstaterade att ”Forskning och erfarenhet visar att ett positivt besked om att familjen får stanna i mottagarlandet (permanent uppehållstillstånd, PUT) i de flesta fall är det som kan få en vändning av tillståndet till stånd”. Trots starka indicier om motsatsen påstod myndigheten att ”hypoteser om simulering, manipulation och förgiftning har visat sig sakna stöd”.

LÄS ÄVEN: De ’apatiska barnen’ berättar om hur de tvingades spela sjuka för att familjen skulle få uppehållstillstånd

Barnen vittnade om bluffen

För två år sedan fick debatten nytt liv sedan två idag vuxna personer trätt fram och berättat i media om hur deras föräldrar tvingat dem att spela sjuka, detta för att öka chansen till uppehållstillstånd.

– Jag bad till Gud varje gång att någon skulle säga till min pappa: ”Vad håller ni på med, din unge är ju frisk?” De var ju utbildade läkare, de måste ha fattat. Men ingen sa något, berättade ett av de utnyttjade barnen i tidningen Filter.

Senare publicerade även Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en rapport där det konstaterades att det inte finns några som helst vetenskapliga studier som svarar på hur man ska sätta diagnosen ”uppgivenhetssyndrom”, och inte heller vilken behandling som fungerar.

LÄS ÄVEN: EXKLUSIVT: Trots skandalavslöjanden – nytt apatiskt barn får asyl

Lögnen levde vidare trots avslöjandet

Trots att det aldrig funnits några vetenskapliga bevis för diagnosen och de nya beläggen för att det rör sig om asylfusk och utnyttjande av barn lyckades en kvinna från Azerbajdzjan så sent som i juni i år ordna asyl för sig själv och sina tre barn genom att hävda att ett av dem led av ”uppgivenhetssyndrom”, något som Samnytt tidigare rapporterat om.

Nu, 23 år efter att det första fallet rapporterades, plockas Socialstyrelsens vägledning gällande apatiska barn bort från myndighetens webbsida. Enhetschefen Jonas Bergström hävdar dock att det inte är den konstaterade bluffen som avgjort utan att vägledningen ”faller för åldersstrecket kombinerat med att vi inte avser uppdatera den”. Samtidigt avpubliceras flera andra äldre publikationer, uppger SVT.

Barnläkaren Johanna Dalström, vid Barn och Ungdomskliniken på Falu lasarett, har behandlat många barn med ”uppgivenhetssyndrom”. Hon är en av de som länge engagerat sig i frågan och krävt nya behandlingsmetoder och arbetssätt. Hon ser positivt på att vägledningen plockats ner.

– Om man som kliniker sitter ute och arbetar i landet och försöker söka sig till information om hur man ska bäst hjälpa till så är det bra om den informationen man hittar är bra och vetenskapligt underbyggd så långt det går, säger hon.

LÄS ÄVEN: Stark kritik mot SVT-program om ’apatiska barn’ från 2006: ”Vilseledande”