➤ DEBATT ”Det har gjorts både i Sverige tidigare och det finns otaliga internationella studier som alla visar ungefär samma sak. Att minoritetsgrupper ofta är överrepresenterade i kriminalstatistiken, men när man rensar för socioekonomiska faktorer så försvinner det nästan helt och hållet.”

Det var justitieminister Morgan Johanssons motivering till varför en ny BRÅ-rapport om invandrares brottslighet inte behöver göras. Debatten blossade upp efter att Moderaterna nu tvärvänt i frågan och också vill ha en ny sådan rapport. Senast i december röstade de dock emot en motion skriven av mig (men lagd igen av våra nuvarande representanter i justitieutskottet). Det var för övrigt redan 2011 som jag tillsammans med Thoralf Alfsson la den första motionen som krävde en ny BRÅ-rapport.

Problemet är bara att det inte hjälper att skylla på ”socioekonomiska faktorer”, av några enkla anledningar:

För det första; nej, skillnaderna försvinner inte när man tar socioekonomiska faktorer i beaktande. BRÅ skriver själv i sin senaste rapport:

Det visar sig då att de utrikes föddas överrisk minskar från 2,5 till 2,1. Även överrisken i gruppen som är född i Sverige av två utrikes födda föräldrar minskar påtagligt, från 2,0 till 1,5.

Alltså fortfarande en betydande överrisk.

För det andra; även om överrisken beror på socioekonomiska faktorer – vad spelar det för roll för vårt samhälle eller de personer däri som utsätts för brottsligheten? Faktum är ju att vi importerar brottslighet oavsett om den beror på socioekonomiska faktorer, kultur, värderingar eller en blandning därav.

Tyvärr verkar mentaliteten vara att så länge det beror på socioekonomiska faktorer är det acceptabelt eftersom det i en vänsterliberal tankevärld går att fixa och att det är vårt ansvar att förbättra migranternas socioekonomiska utsatthet. Det är givetvis en bisarr tanke och räddar inte argumentet.

För det tredje; det är skillnad på kausalitet och korrelation. Den gängse tanken är att ekonomisk utsatthet bidrar till brott och det stämmer säkert, till en viss grad. Jag har dock aldrig förstått varför någon exempelvis skulle våldta för att denne råkar vara fattig. Genererar fattigdom brottslighet är ju det logiska att brottsligheten ska minska fattigdomen, vilket knappast exempelvis en våldtäkt gör.

Dessutom får ju en överväldigande majoritet av de som kommer hit det bättre ställt och uppnår en levnadsnivå som vida överstiger det de kom från, inte minst med tanke på det svenska välfärdssamhällets erbjudanden.

Vad Johansson med flera gör är att förutsätta att invandrare blir kriminella på grund av fattigdom (deras socioekonomiska utsatthet). Den ideologiskt motiverade tesen bortser helt från kulturella och värderingsmässiga orsaker till kriminalitet och bidrar till rättssamhällets förlamning inför den våg av hänsynslös brottslighet som sköljer över Sverige.

Det kan med andra ord vara tvärtom; att fattigdomen kan bero på deras kriminalitet, som i sin tur kan bero på diverse värderingsmässiga och kulturella skillnader.

Kontentan är att det inte hjälper att skylla invandrares brottslighet på ”socioekonomiska faktorer” för Sverige hade inte behövt importera dessa ”socioekonomiska” problem överhuvudtaget.

Ännu mer anmärkningsvärt blir det eftersom de vänsterliberala alltid varit rörande överens om att ”socioekonomiskt utsatta” uppvisar högre brottslighet. Vad i hela friden trodde de då skulle hända när de bjöd in hundratusentals av dem till Sverige?