Maggie Svendsen, boende på Södermalm i centrala Stockholm, har lagt ett så kallat ”medborgarförslag” till stadsdelsnämnden om att upprätta särskilda lekplatser som riktar sig till vuxna. Med gungor, rutschkanor, studsmattor och sandlådor i större storlek tror Svendsen att vi skulle få ett ”vänligare samhälle” där folk känner sig ”mindre ensamma”.

– Om vi möts i en sandlåda och bygger ett sandslott ihop får vi en gemenskap, precis som det fungerar för barn, förklarar hon för Stockholm Direkt.

Hon menar att eftersom det är så ”mycket prestationsfokus” idag är det bra att gunga en gunga eftersom ”det inte går att vara bra eller dålig på det”. Enligt hennes egen utsaga har hon känt att gunga varit ”helande”.

Lekplatser för vuxna ska enligt uppgift redan existera. I Tokyo, Oslo och Köpenhamn uppges sådana finnas och nu vill Svendsen att det ska ske även i Stockholm.

Ska titta på frågan

Ordförande i stadsdelsnämnden, Christoffer Järkeborn (M), säger att de ska titta vidare på frågan. Dock framhåller han att ”vuxna redan i dag är välkomna att leka på de lekplatser som finns”, rapporterar tidningen.

Men Svendsen är inte nöjd med det beskedet. Hon anser lekplatserna idag vara barnens domän och att de vuxna behöver en egen. Hon föreslår att den bör ligga vid vattnet och säger att Tantoparken på Södermalm skulle vara passande.

Svendsen vill dock inte bara att Södermalm ska ha en vuxenlekplats utan menar att det ”behövs över hela staden”.

Det framgår inte hur ofta vuxna leker på vuxenlekplatser, om det har någon påvisad effekt eller hur mycket det skulle kosta skattebetalarna att bygga sådana.