Sedan tidigare har man i Staffanstorp beslutat att inte ta emot några kvotflyktingar som Migrationsverket anvisat till kommunen. De få resurser som finns vill man i stället fokusera på kriget i Ukraina och flyktingar därifrån. Detta är inget som kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) avser ändra på trots påtryckningar.

Christian Sonesson menar att Sverige har ett särskilt ansvar för Ukraina. Hans förslag om stopp för kvotflyktingar så länge kriget i Ukraina pågår klubbades igenom för några veckor sen.

LÄS ÄVEN: Kommun stoppar kvotflyktingar – prioriterar ukrainare

Trots att Migrationsverket på torsdag planerat att skicka fyra kvotflyktingar till den skånska kommunen står Sonesson på sig.

– Jag hoppas att staten tar sitt förnuft till fånga och inte skickar fyra personer till oss, säger han till TT.

Om det ändå blir så anser Sonesson att det vore cyniskt och att man använder enskilda människor som slagträ i debatten.

– Så länge det pågår ett krig inom Europa, den största flyktingkrisen sedan andra världskriget, så kommer vi inte att ta emot utomeuropeiska flyktingar, slår han fast.

Dålig stämning på Migrationsverket och länsstyrelsen

På Migrationsverket hänvisar tillförordnad presschef Guna Graufelds till bosättningslagen.

– Staffanstorp har sagt att de inte har för avsikt att följa svensk lagstiftning och det vi säger från Migrationsverket är att vi är en myndighet som har svensk lagstiftning att följa.

Vad som sker om Staffanstorp vägrar vill hon inte avslöja i förväg.

På skånska länsstyrelsen går man ännu längre och menar att Staffanstorp därmed ”utmanar rättsstatens principer”.