Spanien meddelar att man inte längre kommer att särbehandla de coronavirus som orsakar covid utan i stället hantera dem som andra influensavirus. Man uppmanar också resten av EU att göra detsamma. ”Det är dags att lära sig hur man lever med coronaviruset, eftersom vi lever med alla möjliga andra virus”, säger premiärminister Pedro Sanchez.

Den spanska regeringen motiverar den förändrade hållningen med att läget för pandemin inte är detsamma som för ett år sedan och att man anser det dags att börja utvärdera utvecklingen av covid-19 mot en endemisk sjukdom. Beskedet att det coronavirus orsakar inte längre ska ses som en pandemisjukdom kom på måndagen när Sanchez intervjuades i den spanska radiostationen Radio SER.

Ett av skälen till att Spanien hädanefter avser hantera covid på samma villkor som influensa och andra luftvägsinfektioner är att nästan alla spanjorer nu har vaccinerats. Ett annat är att den så kallade omikron-varianten som nu sprids ger mindre allvarliga symptom än det ursprungliga viruset.

Beslutet backas upp med en plan för hur coronahanteringen kan normaliseras som den spanska regeringen uppger att man arbetat fram under ett par veckor. konkret innebär det bland annat att masstestning och massövervakning av smittan med coronavirus slopas.

Enligt EU-medienätverket har vid sidan av premiärminister Pedro Sanchez även Spaniens hälsominister Carolina Darias börjat uppmana sina ministerkollegor i EU:s övriga medlemsstater att följa det spanska exemplet.