Trots en arbetslöshet på närmare åtta procent i mars, och nästan en miljon invandrare som försörjer sig på bidrag, tvingas Bodens kommun att söka sig utomlands för att kunna bemanna äldreomsorgen under sommaren.

Under de kommande åtta åren sägs mer än 100 000 personer behöva anställas inom den svenska äldreomsorgen. I Boden har man löst sommarens bemanning genom att vända sig till Spanien. Tio vårdutbildade spanjorer kommer snart till kommunen för att ta över på Erikslundens demensboende så att reguljär personal kan ta sina sommarsemestrar.

LÄS ÄVEN: Fyra av Sveriges tio miljoner invånare försörjer nationen

De spanska sommarvikarierna har läst svenska fyra timmar i veckan under tolv veckor och deras ankomst väcker blandade känslor.

– Kommer de att hinna lära sig svenska? Våra boende är dementa, det är svenska de kommer ihåg och svenska man använder för att de ska förstå, säger undersköterskan Kari Aava till DN.

– Men förhoppningsvis kommer det att fungera bra för det är utbildad personal som kommer, fyller Malin Hård i, undersköterska även hon.

Skräckblandad förtjusning

Fackförbundet Kommunals lokala ordförande i Boden Anna-Karin Nylund kallar det en ”skräckblandad förtjusning” och konstaterar att det finns utmaningar med språket och att jobba med dementa människor, men samtidigt att de som kommer har vårdutbildning vilket är mer än deras egna vikarier har.

Arbetsförmedlingens siffror från mars visar att Boden hade en arbetslöshet på 4,9 procent. Enligt Ingela Arngren, personalchef på Bodens kommun, gör låg arbetslöshet i både Boden och resten av Norrbotten rekryteringsunderlaget tunt.

Att man hämtar personal från just Spanien beror bland annat på att det råder hög arbetslöshet där. Länder som till exempel Norge eller Danmark skulle ha varit enklare men har likande bemanningsbekymmer, säger Arngren.

LÄS ÄVEN: SVT: Språktester på äldreboende är diskriminering