För att inte så många ungdomar i åldrarna 20-27 ska behöva bo kvar hemma vill en trio från SSU:s bostadsutskott införa en ny skatt på tomma hus och vad man kallar överflödig bostadsyta. Detta hoppas man få fler ”välbärgade” att ”hyra ut sina sommarstugor i orter som Höganäs eller gästkammare i centrala lyxvillor”.

Neo Korths, Haris Hadzovic och Florind Haliti hänvisar i sin debattartikel till att en bostad är en grundläggande rättighet som fastslås i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och är ett mål i svensk grundlag. Att 238 000 unga i åldrarna 20-27 år enligt en undersökning från Hyresgästföreningen 2019 bor hemma hos sina föräldrar vill man lösa med ”en ny och mer visionär bostadspolitik”.

LÄS ÄVEN: Miljöpartiet: Bygg utan cement

Denna lösning är enligt SSU-trion att fastighetsskatten byts ut mot en markskatt. Genom att beskatta marken i stället för fastigheten upphör det att vara lönsamt att äga obebyggd mark som en kapitalinvestering, resonerar man.

”Orimligt stora”

De drygt 600 000 fritidshus som man påstår står tomma under stora delar av året påpekar man är flera gånger antalet unga som inte flyttat hemifrån. Man har även synpunkter på att vissa lever i bostäder som är ”orimligt stora för dem”.

Det är inte rimligt att det finns de som bor fyra personer i en 650 kvadratmeter stor villa, med tre våningsplan, i centrala Malmö, samtidigt som många unga inte har råd med en studentlägenhet.

Samtidigt vill man se till att ett ökat byggande ska ske på ”ett ekologiskt hållbart sätt” vilket kräver att ”alla allmännyttiga fastigheter byggs med miljövänliga material och på ett energieffektivt sätt”. För privata bygg- och bostadsaktörer föreslår man att företag som bygger klimateffektivt subventioneras medan resten beskattas.