I nästa vecka kommer samtliga niondeklassare i Sverige att få boken ”Frågor jag fått om Förintelsen” av den judiska förintelseöverlevaren Hédi Fried. Det rör sig om totalt 100.000 böcker. Bakom initiativet står svenska staten via Forum för levande historia i samarbete med företaget Axel Johnson och bokförlaget Natur & Kultur som gett ut Frieds bok och som också är med och finansierar Expo.

Man litar inte på att eleverna självmant ska läsa boken eller dra rätt slutsatser om de läser den. Därför har de inblandade aktörerna också tagit fram en lärarhandledning så att boken kan användas som undervisningsmaterial på skoltid. Det framgår inte huruvida det blir valfritt eller tvingande för lärare och elever att använda Heidi Frieds bok i undervisningen.

Syftet med initiativet är inte primärt att bibringa elever historiska kunskaper om nazisternas brott under andra världskriget. I stället är tanken att 1930- och 40-talets koncentrationsläger ska utgöra en fond för att dra paralleller till Sverige och Sverigedemokraterna idag. I skolval har på sina håll SD fått egen majoritet, något som oroar lärare, lärarfack, skolledningar och politiker.

Bokens författare, Hédi Fried, har spelat in en särskild hälsning till alla elever som får boken där hon är tydlig med att det är vår tid återspeglad i dåtiden som ska vara fokus för diskussioner i klassrummen kring boken:

– Vi måste dagligen kämpa för demokratin, och skolan är den absolut viktigaste platsen i denna kamp. Eleverna får ett bra verktyg genom att läsa min bok, där de kan se samtiden reflekterad i historien.

Även Axel Johnsons styrelseordförande, Caroline Berg, understryker att det inte handlar om att lära ut historia utan om att få bukt med den okunskap som hon menar är orsaken till att partier som Sverigedemokraterna växer:

– I dag blåser vindar i Europa som gör att vi på Axel Johnson är än mer övertygade om vikten av att vara en positiv förändringskraft i samhället. För våra kommande generationers skull vill hjälpa till att bryta den okunskap som vi tror ligger bakom dessa vindar.

Hédi Fried har tidigare profilerat sig och även exploaterats av media som en person som står upp mot främlingsfientligheten, dit hon också räknar Sverigedemokraterna. Kännetecknande för Frieds argumentation och opinionsbildning har varit just att likna dagens Sverige med Adolf Hitlers Nazityskland. Frieds personliga erfarenhet från koncentrationsläger ska indikera expertstatus i dagspolitiska frågor om invandring och nationalism.

Förra året skrev Fried en artikel i Svenska Dagbladet där hon uttryckte upprördhet över att Sverigedemokraterna tilläts medverka och sprida sitt budskap under politikerveckan i Almedalen. Hon menade att detta banat vägen för att NMR kommit dit och demonstrerat och att detta bör ses som en upprepning av hur nazisterna på trettiotalet i Tyskland lyckades vinna stöd bland medborgarna. Samma sak kan lätt hända i Sverige idag, varnade Fried.

Fried har även i andra sammanhang pekat ut Sverigedemokraterna som ett hot i Sverige motsvarande nazistpartiet i 1930-talets Tyskland. I en intervju med Pensionärernas Riksorganisation, PRO, ett år tidigare sade hon sig inte kunna förstå hur det gått till när Sverige – som hon trodde var ett land utan främlingsfientlighet och antisemitism – fått in ett stort främlingsfientligt parti som SD i riksdagen.