Det svenska folket beskattades hårdare under 2017 jämfört med föregående år. Mer än 50 miljarder mer drog stat, kommuner och landsting in från medborgarna förra året än under 2016.

SCB uppger att den kommunala inkomstskatten ökade med 34 miljarder till totalt 670 miljarder kronor och att den statliga skatten på förvärvs- och kapitalinkomster samt den allmänna pensionsavgiften ökade med 5 miljarder vardera. Totalt betalade svenska privatpersoner in cirka 975 miljarder kronor i skatt förra året.

Mer specifikt beror enligt SCB det ökade skatteuttaget bland annat på ändrade regler gällande skattereduktion för rot- och rutavdrag och den avskaffade möjligheten till skattereduktion för gåvor.

Företag betalade marginellt mindre i skatt under 2017 jämfört med 2016. Skatteintaget från juridiska personer minskade med 4 miljarder kronor.