Det till stor del statsägda flygbolaget SAS har varit ett ekonomiskt sorgebarn i decennier där åtskilliga skattemiljarder i stöd och räddningspaket pumpats in i ett otal omgångar. I spåren av covid-pandemin krisar SAS ånyo och den svenska regeringen kommer nu till undsättning med ett miljardstöd från skattebetalarna.

Sammanlagt handlar det om tre miljarder som nu ska pumpas in i det förlustdrabbade flygbolaget. Hälften av beloppet ska de svenska skattebetalarna stå för. Den andra halvan av krispaketet får danskarna bekosta. Det rapporterar bland annat Tidningen Näringslivet.

Stöds av Centern och Liberalerna

Det har den svenska och danska regeringen tagit i hand på. I Sverige stöds beslutet även av JÖK-stödhjulspartierna C och L. I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet försvaras miljardrullningen med att ”SAS är viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg i Sverige, Danmark och Norge” och att det är ”naturligt” att skattebetalarna rycker in och tar notan.

Ett stöd av det här slaget till ett enskilt flygbolag på en konkurrensutsatt marknad måste godkännas av EU-kommissionen. Huruvida den svenska och danska staten får klartecken är i skrivande stund oklart.

Kriser och förluster sedan 1980-talet

SAS har under pandemin redovisat miljardförluster. Och i den alldeles färska delårsrapport som släpptes på torsdagen uppgår underskottet till 2,4 miljarder kronor bara får årets andra kvartal. Då har bolaget ändå minskat sina kostnader med närmare 5 miljarder kronor. Den återhämtning som förespeglats har uteblivit.

Men Näringsdepartementet utrycker i sitt pressmeddelande om beviljat miljardstöd ändå en förhoppning om att ”SAS efter denna kris blir ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag”. Den nu aviserade stödet är inte det första som delas ut till SAS sedan pandemin slog till.

Men situationen är samtidigt inte ny. Förluståren för SAS har radat upp sig kontinuerligt ända sedan 1980-talet då flygbranschen avreglerades i Norden.