Skogsentreprenören Karl Hedin frikändes nyligen från alla anklagelser om jaktbrott efter en stort uppmärksammad och ifrågasatt rättsprocess. Nu meddelar staten via sin åklagare att man ska försöka få domen ändrad och Hedin fälld i högre instans.

Stora utredningsresurser har lagts på att försöka få miljardären och skogsägaren Karl Hedin fälld för jaktbrott. Han greps under spektakulära former och tvingades införd handfängsel och fångkläder paradera framför medias kameror.

Den tre år långa brottsutredningen utmynnade dock i nederlag för staten när Västmanlands tingsrätt i mars underkände åklagarens indicier som otillräcklig bevisning för att något jaktbrott verkligen begåtts och friade Hedin och tre andra medåtalade på samtliga åtalspunkter.

LÄS MER: Karl Hedin friad från alla misstankar om jaktbrott – satt häktad i en månad

Tror på fällande dom i hovrätten

Idag meddelar dock kammaråklagare Lars Magnusson att den friande domen överklagas till hovrätten.

– Jag anser att tingsrätten inte värderat bevisningen rätt, jag tror att hovrätten kommer komma fram till en annan slutsats, säger han i en kommentar till SVT.

Den del av domen som överklagas är där Hedin och en annan person friats från misstankar för att vid ett tillfälle i oktober det aktuella året ha varit ute i skogen i avsikt att jaga varg.

LÄS MER: Åtalad för jaktbrott får stort stöd av allmänheten

Vargen kontroversiell fråga

Hedin har under den tid som processen mot honom pågått åkt landet runt och hållit föredrag om sin situation och i vilket han riktar skarp kritik mot hur rättsväsendet agerat mot honom.

Bland annat menar Hedin att utredningen drivits med en politisk agenda därför att man från statens sida ogillar skogsägarens profilerat kritiska inställning till regeringens vargpolicy.

På flera håll finns ett starkt motstånd mot att varg planteras ut. Detta med hänvisning till de konsekvenser det får lokalt för människor och tamdjur. Regering och riksdag har sedan ett antal decennier tillbaka beslutat att vargen, som länge var i princip utrotad i Sverige, åter ska vara en del av den svenska faunan.