En 70-årig man som flyttat till ett vårdboende har förlorat nära 2,5 miljoner kronor i äldre sedlar. Detta eftersom sedlarna idag är ogiltiga och Riksbanken har vägrat att lösa in sedlarna. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten har fastställt beslutet att mannen ska förlora sin pengar.

LÄS ÄVEN: Brister i Riksbankens kontanthantering – pengar försvunna

Det var i maj år 2017 som 70-åringen flyttade till ett vårdboende och i samband med det fick en förvaltare. I början av september ansökte förvaltaren om inlösen av kontanter som fanns i vårdtagarens ordinarie bostad. Det var fråga om den tidigare typen av sedlar till ett värde av 2 422 820 kronor – som var ogiltiga, rapporterar Dagens Juridik.

Pengar från lön och pension

Enligt den 70-åriga mannens förvaltare kommer pengarna ifrån lön, pension, bidrag och möjligen även avkastning från skogsfastigheter. Men enligt Riksbanken saknades tillräcklig dokumentation över pengarnas ursprung och därför bedömde myndigheten att det ’fanns anledning att anta’ att sedlarna kunde härröra från brottslig verksamhet.

Domstolar stänger dörren för 70-åringen

Mannen överklagade ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm som gav Riksbanken rätt att vägra inlösen med hänvisning till kravet på en väldokumenterad redogörelse för sedlarnas förvärvande och ursprung.

Detta trots att mannen bland annat har visat kontantuttag motsvarande 370 000 kronor från ett konto under tio år. Men det godtogs inte som en tillräcklig förklaring för summan.

Mannen överklagade domen vidare till Kammarrätten i Stockholm som också valt att följa Riksbankens linje. Därmed är kontanterna värdelösa.

LÄS ÄVEN: Gunnar skulle växla in 300.000 i ogiltiga sedlar efter avlidne pappan – Riksbanken tog alla pengarna

authorimage