I takt med att Sverige i en iver att vara bäst i klimatklassen får en elförsörjning som mer liknar ett u-lands, intensifierar staten nu sina insatser för att förmå svenska folket att gilla läget. Statliga Vattenfalls ”klimatcoach” en lång lista med uppmaningar om hur vi kan dra ned på elförbrukningen och därmed på elräkningen.

Enligt Lars Ejeklint, som titulerar sig ”klimatcoach” och arbetar för statliga Vattenfall, är det mest elbesparande vi kan göra att vrida ned inomhustemperaturen och bylsa på oss mer kläder hemma. De flesta har vattenburen värme av något slag och även varmvattnet i övrigt är något vi uppmanas konsumera mindre av.

LÄS ÄVEN: Myndighetens tips i vinter: ”Sov i koja under köksbordet”

Lucia var den dyraste eldagen i december med priser på mer än 9 kr/kWh. Då kostade det 84 kronor att ta en dusch på 20 minuter. Dammsuga och tumla tvätten är andra aktiviteter vi kan dra ned på för att slippa blir ruinerade när elräkningen dimper ned i lådan.

”Det gäller att ha uthållighet”

Men att skippa duschen eller i varje fall dra ned på den till bara någon minut är Ejeklints hetaste spartips. Tvätta kläder mer sällan och vid lägre temperatur kommer näst i tur. Äta rostat bröd är också något som den klimatansvarskännande elkonsumenten bör sluta upp med anser coachen. Kan man avstå från att griljera julskinkan är det också bra.

– Det gäller att ha uthållighet och att förändra sitt beteende, manar han.

Ett ”ljus i mörkret” är dock enligt Ejeklint att den som använder moderna LED-lampor förbrukar väldigt lite ström för att lysa upp hemmet. Han anser till och med att man kan unna sig att ha julgran, förutsatt att den har LED-belysning.

Ejeklint har också en räcka tips på hur man kan göra om hela bostaden för att minska sin elförbrukning och därmed elkostnaderna. Han delar in dem i två kategorier där de ”enkla och billiga” är:

■ Byt till snålspolande kranar.
■ Byt packningar i vattenkranar som läcker.
■ Byt tätningslister i fönster.
■ Täta och isolera ytterdörren.
■ Justera in temperaturen för tappvarmvatten.
■ Kontrollera termostatventilerna på elementen och mät temperaturen i rummet. Att sänka temperaturen minskar energibehovet.
■ Byt filter i ventilationssystemet vid mekanisk ventilation, samt justera in luftflöden.
■ Rengör ventilationskanaler och luftdon.

…och de ”större och dyrare” är:

■ Byt fönster och dörrar som lätt släpper ut värme. Välj fönster med ett lågt U-värde, som anger hur välisolerade de är.
■ Installera berg-, jord- eller sjövärmepump. Det minskar energianvändningen med upp till 80 procent för värme och varmvatten.
■ Installera mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX). Det återvinner 80 procent av energin i ventilationsluften.
■ Installera solceller. En normalstor anläggning producerar cirka 5 800 kWh förnybar el per år, till ett värde av cirka 7 000 kronor.
■ Tilläggsisolera fasaden.
■ Tilläggsisolera vinden.

LÄS ÄVEN: Regeringen chockhöjer elskatten – inför även helt ny elskatt