På Sveriges officiella hemsida, sweden.se, jobbar man på Sverigebilden. Nu uppmärksammas att webbplatsen marknadsför Sverige internationellt som ett land med höga bidrag, gratis vård till illegala invandrare och generösa förmåner. Detta på fyra olika språk – bland annat arabiska.

På hemsidan kan man bland annat läsa att Sverige betalar ut föräldrapenning även till föräldrar som är arbetslösa. Det står även att familjer med sex barn varje månad får, utöver 7 500 kronor i barnbidrag, 4 240 kronor per månad i flerbarnstillägg.

LÄS ÄVEN: Nära hälften av Ronnebys utrikesfödda är arbetslösa – betalar 33 miljoner i socialbidrag

– Att vi försöker berätta och informera om att Sverige är ett välfärdsland, det har jag inga problem med att skriva under på. Vi har ett system som väcker intresse, säger Per-Arne Wikström, chef över Sverigekommunikation på Svenska institutet, till TV4.

När journalisten frågar Wikström varför man ska berätta att en sexbarnsfamilj får 12 000 i barnbidrag så svarar han att man ska förmedla vad Sverige står för och vad vi har för välfärdssystem. Han säger även att en anledning är att man vill skapa intresse för att flytta till eller ”verka i” Sverige.

LÄS ÄVEN: 94% av asylinvandrarna från 2015 lever på bidrag