Det var förra veckan som statstelevisionens Veckans Brott gick till frontalt angrepp mot butiker som – mot den rådande trenden – fortsätter att ta emot kontanter. SVT kräver i ett reportage att kunder ska misstänkliggöras mer och att ett register över ”misstänkta kunder” ska föras.

SVT har skickat en undercover reporter till olika butiker som säljer dyra varumärken. Reportern kom tillbaka med en chockerande upptäckt – det finns fortfarande butiker som tar emot kontanter i Stockholm.

Statstelevisionen konstaterar att det visserligen är lagligt att handla för kontanter, men beklagar sig över att det är ”lätt”. I reportaget påtalas att enligt EU-regler om så kallad penningtvätt ska kunder som köper varor och tjänster kontant för en summa överstigande 5 tusen euro (drygt 50 tusen kronor) registreras i ett särskilt register samt att det ska göras en ”bakgrundskoll” på dessa.

SVT förklarar inte vad bakgrundskollen går ut på men antyder att man är kriminell som vill tvätta pengar om man vill betala kontant.

För att vidare problematisera kontanter tar statstelevisionen till sin hjälp Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer. Istället för att försvara de företagare som genom avgifter till Svensk Handel betalar hans lön går han till angrepp mot dessa och menar att butikerna ”inte förstått vilka krav som ställs”. Även han antyder att det är kriminellt och suspekt att använda kontanta betalningsmedel.

Detta är inte första gången som statstelevisionen bedriver en kampanj mot kontanterna. Tidigare ägnades ett helt inslag av Ekonomibyrån åt att misstänkliggöra kontanter och jubla över att Sverige kan bli första landet i världen att förlora kontantbetalning. Bland annat hävdade då programledaren att kontanter var ”äckliga” och därför behöver försvinna.

LÄS MER: Anna Kinberg Batra: ”Sverige kan bli först i världen utan kontanter”

I ett halvtimmeslångt program gavs opponenter av utfasningen av kontanter endast 50 sekunder. Björn Ericsson som leder Kontantupproret hävdade då att utfasningen av kontanterna medför en enorm maktförflyttning från enskilda medborgare till bankerna och staten.

Samtidigt växer antalet medborgare som ställer sig negativt till planerna. Facebook-gruppen Bojkotta kontantfria affärer och restauranger har nått 156 tusen medlemmar och är i skrivande stund en av de största grupperna på svensk Facebook.